Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (15.03.2022)

wcag

                                                                                                                                                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                     

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                             

                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6Η (15.03.2022 )                                                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ»,  για το οικ. έτος 2022

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ»   για το οικ. έτος 2022

20

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

.