Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (08.02.2022)

unnamed file 1

                                                                                                                                                   

                ΠΙΝΑΚΑΣ     ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                      

                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η  ( 8.02.2022)                                                                                            

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, μετά το υπ΄αρ. πρωτ. 147/02.02.2022 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το από 31.01.2021 έγγραφο του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Πλατύ Γιαλού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και το με αρ. πρωτ. 14/31.01.2021 έγγραφο του Αλιευτικού Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά πλειοψηφία:
-Δίνει τη σύμφωνη γνώμη για την ίδρυση και λειτουργία του υδατοδρομίου, προκειμένου το ΔΛΤ να προχωρήσει στην έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού,
-Εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής με μέλη: τον Πρόεδρο του ΔΛΤ κ. Διαμαντή Απόστολο, τον Αντιπρόεδρο του ΔΛΤ κ. Καλόγηρο Ανδρέα, το δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της μειοψηφίας και Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων κ. Πολενάκη Θεόδωρο, έναν εκπρόσωπο του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Πλατύ Γιαλού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», έναν εκπρόσωπο του Αλιευτικού Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», τον κ. Καλαθά Ιωάννη, φυσικό και συνταξιούχο κυβερνήτη της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ώστε να παρακολουθεί και να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία, μέχρι την τελική αδειοδότηση του υδατοδρομίου.
-Ζητάει τη μείωση του αριθμού των υδατοδρόμων από την εταιρία «Ελληνικά Υδατοδρόμια».
3

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.