Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.02.2022)

.23.4

                                                                                      Σίφνος 04-02-2022

                                                 Αριθ. Πρωτ. -160-

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
(Πρακτικό 3ο – 09 Φεβρουαρίου 2022)
 
 
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. 1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
  2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
  3. 3. κα Λεμπέση Ειρήνη
  4. 4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  5. 5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
  6. 6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
  7. 7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  8. 8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), τις διατάξεις των υπ’ αρ. 429/13-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση που θα γίνει στις 09 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη από τις 17.00 έως τις 21:00, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου που πραγματοποιήθηκε την 01/02/2022.
 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

.