Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (16.09.2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
(Πρακτικό 11ο –  16 Σεπτεμβρίου 2021)
 
 
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 

 1. 1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 2. 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. 3. κα Λεμπέση Ειρήνη
 4. 4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 5. 5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
 6. 6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
 7. 7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 8. 8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), σας προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Αίτηση του κου Βαμβακάρη Ευάγγελου για παραχώρηση χώρου 7τμ στην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση ομπρέλας και ερμαρίου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 2. Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας για παραχώρηση χώρου 4,60τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων (Αρ.Πρωτ.: 311/28-04-2021) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 3. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ) για  παραχώρηση  χώρου  12τμ  στην Ψάθη Κιμώλου  για  παρκάρισμα  αυτοκινήτων  –  μοτοσικλετών  της  εταιρείας  (Αρ.Πρωτ.: 297/21-04-2021) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 4. Αίτηση του κου Βεντούρη Απόστολου για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών της 8ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 5. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας (Ι.ΚΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ) για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4706/2020. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 6. Αίτηση του κου Πρόκου Σταματίου για άδεια πάρκινγκ ΙΧ στο μόλο Φάρου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 7. Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση χώρου 33τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 284/16-04-2021) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
 8. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την 2ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 20
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με συμψηφισμό οικονομικού ανταλλάγματος σε καταστηματάρχες που έχουν καταβάλει το αντάλλαγμα για το 2021 και δικαιούνται μείωση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021.
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταστηματαρχών για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021.
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου, χωρίς αντάλλαγμα, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021.
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού στον Πλατύ Γιαλό, στις Καμάρες και στην Ψάθη Κιμώλου.
 13. Αίτηση της κας Βλαχάκη Ελένη για χορήγηση αντιγράφου πρακτικών της 10ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου
 14. Ορισμός μελών επιτροπής εξουδετέρωσης ναυαγίων
 15. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της σχετικής με την έκθεση ελέγχου από την Αρχή Διαφάνειας υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Απόστολος Διαμαντής