Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (21.07.2021)

.jpg

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), σας προσκαλώ σε τακτική, μέ τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθέριου (ΕΛ.ΜΑΖΑΡΟΣ-ΧΡ.ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 110,28τμ (τα 69,90τμ είναι ξύλινο δάπεδο) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 226/31-03-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
 2. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση χώρου 40,30τμ μπροστά από το κατάστημά της στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 300/22-04-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
 3. Αίτηση της κας Pilla Loreta για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 490/11-06-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
 4. Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.πρωτ.: 531/22-06-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
 5. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Μαρίας (Μ.ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 192,42τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 475/08-06-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
 6. Ακύρωση της ΑΑ66/2021 (ΑΔΑ ΡΟΝΜΟΡΙΦ-ΝΗ5) απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στην κα Μαγκανιώτη Ελένη στην Ψάθη Κιμώλου.
 7. Ακύρωση της ΑΑ83/2021 (ΑΔΑ 6ΖΡΑΟΡΙΦ-8ΟΞ) απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στον κο Ορφανό Πέτρο στην Ψάθη Κιμώλου
 8. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας (Ι.ΚΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου 103,30τμ στο Φάρο Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.
 9. Αίτηση της κας Δήμου Μαρίας για παραχώρηση χώρου 30τμ στο Φάρο Σίφνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 10. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης-Μαρίας για παραχώρηση επιπλέον χώρου 11,84τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ως συμπλήρωση της 64/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ 9ΛΤΑΟΡΙΦ-6Μ7).
 11. Αίτηση του κου Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση επιπλέον χώρου 30,90τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ως συμπλήρωση της 97/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ Ω3ΧΔΟΡΙΦ-ΙΒΤ).
 12. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 50τμ όπισθεν της άδειας για Θ.Μ.Α στον Πλατύ Γιαλό για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητάς του
 13. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 10τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας.
 14. Αίτηση του κ. Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου 9τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας.
 15. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (ALAMER OE) για παραχώρηση χώρου 10τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας.
 16. Αίτηση του κου Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση επιπλέον χώρου 5τμ στον Πλατύ Γιαλό (ως συμπλήρωση της 34/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ ΩΑΤΩΟΡΙΦ-ΕΡΤ)
 17. Αίτηση του κου Βαμβακάρη Ευάγγελου για παραχώρηση χώρου 7τμ στην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση ομπρέλας και ερμαρίου
 18. Αίτηση της κας Μαντζουράνη Μελπομένης για παραχώρηση επιπλέον χώρου 150τμ στον Πλατύ Γιαλό, για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.
 19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου, χωρίς αντάλλαγμα, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021.
 20. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας (Ι.ΚΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ) για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4706/2020.
 21. Λήψη απόφασης για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021.
 22. Τροποποίηση/συμπλήρωση της ΑΑ28/2021 απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου (ΑΔΑ ΩΥΟΛΟΡΙΦ-Λ75)
 23. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού στις Καμάρες και στην Ψάθη Κιμώλου.
 24. Αίτηση του κου Πρόκου Σταματίου για άδεια πάρκινγκ ΙΧ στο μόλο Φάρου
 25. Αίτηση της κας Λογοθέτη Ροζάνας για καθαρισμό οικοπέδου στη Ψάθη Κιμώλου
 26. Αίτηση του κου Βεντούρη Απόστολου για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών της 8ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου.
 27. Αίτηση του κ. Ατσόνιου Γεωργίου σχετικά με πρόβλημα της επιχείρησής του στις Καμάρες
 28. Γνωστοποίηση έκθεσης ελέγχου από την Αρχή Διαφάνειας.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Απόστολος Διαμαντής

.