Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (26.06.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), σας προσκαλώ σε τακτική, μέ τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 26 Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00πμ, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση χώρου 70τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 216/29-03-2021) (εξ αναβολής)
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση του ATROMITOS RACE 2021 Κολυμβητικός και δρομικός αγώνας στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την 468/07-05-2021 αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Φάρου για απογόρευση διέλευσης στο μόλο και στην παραλία Φάρου.
 4. Αίτηση του κ. Μουστάκα Ξενοφώντος για παραχώρηση χώρου 8,68τμ στην Ψάθη Κιμώλου, μπροστά από το κατάστημά του για σκίαση των ψυγείων της επιχείρησής του (Αρ.Πρωτ.: 351/11-05-2021)
 5. Αίτηση του κ. Χριστάκη Παναγιώτη για παραχώρηση χώρου 28τμ στην Ψάθη Κιμώλου (Αρ.Πρωτ.: 359/11-05-2021)
 6. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 277,35τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών και την οριοθέτηση του χώρου της με πασσάλους και σχοινί (Αρ.Πρωτ.: 361/12-05-2021)
 7. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 127,05τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών και την οριοθέτηση του χώρου της με πασσάλους και σχοινί (Αρ.Πρωτ.: 362/12-05-2021)
 8. Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 197,70τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 366/18-05-2021)
 9. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 44,80τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 368/18-05-2021)
 10. Αίτηση της κας Παπαδοπούλου Αθηνάς για παραχώρηση χώρου 2,22τμ στις Καμάρες για έκθεση εμπορεύματος του καταστήματός της (Αρ.Πρωτ.: 369/18-05-2021)
 11. Αίτηση της κας Κορακή Μαρίας για παραχώρηση χώρου 30τμ μπροστά από το κατάστημά της στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 371/18-05-2021)
 12. Αίτηση του κ. Ατσόνιου Άγγελου για παραχώρηση χώρου 124τμ (τα 25τμ είναι ξύλινο deck) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών καθώς και την τοποθέτηση γλαστρών στην πεζούλα έναντι του καταστήματό του (Αρ.Πρωτ.: 372/18-05-2021)
 13. Αίτηση του κου Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 41,70τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 394/20-05-2021)
 14. Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση χώρου 340τμ στην περιοχή Λαζάρου στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 395/20-05-2021)
 15. Αίτηση του κ. Ορφανού Πέτρου για παραχώρηση χώρου 3τμ στην Ψάθη Κιμώλου, πλησίον του παλιού τηλεφωνικού θαλάμο ΟΤΕ, για τοποθέτηση ομπρέλας, διαφημιστικών σημαιών και ερμαρίου (Αρ.Πρωτ.: 400/24-05-2021)
 16. Αίτηση της κας Χρύσου Μαργαρίτας για παραχώρηση χώρου 1τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση αυτόματου πωλητή νερού, πορτοκαλάδων και χυμών (Αρ.Πρωτ.: 416/26-05-2021)
 17. Αίτηση της κας Διαμαντή Καλλιόπης για παραχώρηση χώρου 59τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 443/01-06-2021)
 18. Αίτηση του κου Ποδότα Συμεών για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Αρ.Πρωτ.: 450/03-06-2021)
 19. Αίτηση του κου Καλόγηρου Σπυρίδωνος για παραχώρηση χώρου 81,14τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 459/03-06-2021)
 20. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Μαρίας (Μ.ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 192,42τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 475/08-06-2021)
 21. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 487/11-06-2021)
 22. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – MIANO ANDREA O.E) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 488/11-06-2021)
 23. Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 489/11-06-2021)
 24. Αίτηση της κας Pilla Loreta για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 490/11-06-2021)
 25. Αίτηση του κ. Βαβουλη Ιωάννη για την παραχώρηση χώρου 15τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Ψάθη Κιμώλου, για την τοποθέτηση ομπρέλας, τραπεζιού και τεσσάρων καρεκλών. (Αρ.Πρωτ.: 492/11-06-2021)
 26. Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες. (Αρ.Πρωτ.: 493/11-06-2021)
 27. Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες (Αρ.Πρωτ.: 494/11-06-2021)
 28. Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες (Αρ.Πρωτ.: 495/11-06-2021)
 29. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση χώρου στο Φάρο Σίφνου (Αρ.Πρωτ.: 496/11-06-2021)
 30. Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου για παραχώρηση χώρου 85τμ στην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Αρ.Πρωτ.: 521/18-06-2021)
 31. Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.πρωτ.: 531/22-06-2021)
 32. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας κατ’ εξαίρεσης χρήσης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery (Αρ.Πρωτ.: 281/16-04-2021)
 33. Αίτηση του κ. Συρίγου Ελευθέριου κατ’ εξαίρεσης χρήσης εντός εξομοιούμενης ζώνης Φάρου οχήματος για εξυπηρέτηση ασθενή (Αρ.Πρωτ.: 386/19-05-2021)
 34. Αίτηση κας Καλογήρου Μόσχας κατ’ εξαίρεσης χρήσης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών οχήματος για εξυπηρέτηση καταστήματος (Αρ.Πρωτ.: 522/2021)
 35. Αίτηση του κ. Ποδότα Γεώργιου για άδεια στάθμευσης δικύκλου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών (Αρ.Πρωτ.: 524/2021)

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος