Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.10.2020)

ΣΙΦΝΟΥ Αντιγραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ EΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η / 02.10.2020

                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1o ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Υγεία για Όλους» με τον Δήμο Σίφνου έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας δηλαδή έως και 31/8/2023, για την  δωρεάν  παροχή ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών  στους κατοίκους   
Εγκρίνεται ομόφωνα:
1.Η ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Υγεία για Όλους» με τον Δήμο Σίφνου έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας δηλαδή έως και 31/8/2023, για την  δωρεάν  παροχή ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών  στους κατοίκους,
2.Ο Δήμος να συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος με τη διάθεση χώρου για την εγκατάσταση του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την πραγματοποίηση των εξετάσεων και προσφέροντας την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη.
156
       
1o 
Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ – Έκδοση απόφασης με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών
Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση απόφασης για την επίσπευση των ενεργειών αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και η αποστολή της στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς ώστε να μεριμνήσουν για την άμεση επίλυση του θέματος.
157
2o Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 218/2018 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες Ν. Κυκλάδων – Σύνταξη οριστικής μελέτης λιμενικών έργων», ύστερα από το υπ. αρ. πρωτ. 109539/464/23.09.2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
Το ΔΣ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 218/2018 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες Ν. Κυκλάδων – Σύνταξη οριστικής μελέτης λιμενικών έργων», και ζητά από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με τον εκπρόσωπο που θα ορίσει ο Δήμος με έγγραφό του κατά τα στάδια ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης, καθώς και η δυνατότητα  κατάθεσης βελτιωτικών προτάσεων και παρατηρήσεων κατά την ολοκλήρωσή της.
158
       3o Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ»
Εγκρίνεται ομόφωνα: 1. η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» και η  υποβολή Τεχνικών Δελτίων για την ωρίμανση μελετών των έργων με τίτλο: «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σίφνου», 2.ο ορισμός της Δημάρχου ως εκπρόσωπο του Δήμου  για την υπογραφή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου.
159
       4o Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα η 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι δημοτικοί  σύμβουλοι: κ.Πολενάκης Θεόδωρος και  κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής.
160
5o Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται  ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Ραφελέτο Ιωάννη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου με θητεία έως τις 6.11.2021, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου και η δημότισσα κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου με αναπληρωτή τον κ.Λιβιεράτο  Αγαμέμνωνα  σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  δημότη κ.Πολενάκη Θεόδωρου.
   161
6o Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Ραφελέτο Ιωάννη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» με θητεία έως τις 6.11.2021, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου.
   162
7o  Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται  ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ραφελέτος  Ιωάννης  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Πολενάκη Θεόδωρο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου και ο δημότης κ.Λιβιεράτος Αγαμέμνωνας με αναπληρώτρια  τη δημότισσα  κα Ατσόνιου Καλλιόπη  σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  δημότη κ.Πολενάκη Θεόδωρου.
   163
8o Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από τις παραιτήσεις της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου και της κας Άννας Κατσουλάκη
Ορίζονται  ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ραφελέτος  Ιωάννης  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Πολενάκη Θεόδωρο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου  και ο κ.Ζαχαράκης Παναγιώτης σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας  κας Άννας Κατσουλάκη, σύμφωνα με την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σίφνου – Τάξεις Λυκείου.
   164
9o Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από τις παραιτήσεις της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου και της κας Άννας Κατσουλάκη
Ορίζονται  ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ραφελέτος  Ιωάννης  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Πολενάκη Θεόδωρο ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου  και ο κ.Ζαχαράκης Παναγιώτης σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας  κας Άννας Κατσουλάκη, σύμφωνα με την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σίφνου – Τάξεις Λυκείου.
165
10o Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ραφελέτος Ιωάννης  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ.Πολενάκη Θεόδωρο ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου.
166
11o Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται  ομόφωνα η Δήμαρχος  κα Ναδάλη Μαρία ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο  κ. Γεωργούλη Γεώργιο, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου και δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου   και η δημοτική σύμβουλος κα Καράβη Χρυσοπηγή ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ατσόνιου Άννα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  Αντιπρόεδρου και Αντιδημάρχου κ.Ζαμπέλη Δημήτριου.
167
12o Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής και αντικειμένων, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Ραφελέτο Ιωάννη ως μέλη της Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής και αντικειμένων,  σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας  δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου.
168
13o Αντικατάσταση μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζονται ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος  με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο  κ. Ραφελέτο Ιωάννη ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,  σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας  δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου.
169
14o Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Ορίζεται ομόφωνα ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πολενάκης Θεόδωρος ως μέλος του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου.
170
15ο Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου.
171
16ο Έγκριση δαπανών διαμονής των συντηρητών του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής
Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη της διαμονής των συντηρητών του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής.
172
17ο Λήψη απόφασης για επέκταση ωραρίου καθαρίστριας σχολικών μονάδων
Εγκρίνεται ομόφωνα η επέκταση ωραρίου της καθαρίστριας του ΕΠΑΛ Σίφνου και του Νηπιαγωγείου Απολλωνίας από 3 ώρες ημερησίως σε πλήρες ωράριο.
173
18ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Γιτόπουλου Στέργιου για άδεια βελτίωσης αγροτικού δρόμου στη θέση «Μαύρο Βουνί» στην Απολλωνία Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αίτηση κ. Γιτόπουλου Στέργιου για άδεια βελτίωσης αγροτικού δρόμου στη θέση «Μαύρο Βουνί» στην Απολλωνία Σίφνου, σύμφωνα  με  τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας δηλαδή με την προϋπόθεση ότι ο κ.Γιτόπουλος  θα αποκαταστήσει το μονοπάτι από εκεί που τελείωσε ο κ. Οικονόμου μέχρι τον οικισμό των Εξαμπέλων και με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
174

 

                                                                                                                 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.