Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ορισμός εντεταλμένων Συμβούλων

.jpg

Ορίζουμε εντεταλμένους Συμβούλους, χωρίς αμοιβή, τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας.

  • Χρυσούλα Ποδότα
  • Θαλής Συνοδινός
  • Μαργαρίτα Βασταρδή
  • Κατερίνα Ραφελέτου
  • Μανώλης Λεμπέσης
  • Άννα Ατσόνιου
  • Γιώργος Λουκής

.