Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε 4η κατεπείγουσα (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου – 28.02.2024

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση:84003 Σίφνος
Πληροφ: Κ.Κόμη
Τηλέφωνο: 2284360328-2284033030
E-mail:k.komi@sifnos.gr

Προς

1. Δήμαρχο Σίφνου

2. Δημοτικούς Συμβούλους Σίφνου

3. Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας

4.Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 4η κατεπείγουσα (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ.: 959/27.02.2024)

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη έως τις 13:00 μ.μ., για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι αναγκαία η άμεση λήψη της σχετικής αποφάσεως, για τον ορισμό εκπροσώπων στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του
δικτυού «ΔΑΦΝΗ» το Σάββατο 2 Μαρτίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.