Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση για 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 14:00)

 • Αρχική
 • Λιμενικό Ταμείο Σίφνου
 • Πρόσκληση για 3η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 14:00)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία Σίφνος

Ταχ. Κώδ. : 840 03

Πληροφορίες: Σοφία Φαρμάκη

Τηλέφωνο: 2284033707- 2284360329

Εmail: limeniko@sifnos.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αρ. πρωτ.: 167/23.02.2024)

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(3η – 28 Φεβρουαρίου 2024)

 Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κ. Καμπουράκη Αντώνιο
 2. κα Ποδότα Χρυσούλα
 3. κ. Κόμη Γεώργιο
 4. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
 5. κ. Μαρινάκη Αντώνιο
 6. κα Βαμβακάρη Ελισάβετ
 7. κ. Βαμβακάρη Ευάγγελο
 8. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την 577/ΑΠ41109/09.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική μικτή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας, στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων
 2. Συγκρότηση αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελούς επιτροπής) για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016
 3. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Γ’ τριμήνου 2023
 4. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Δ’ τριμήνου 2023

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 ΝΑΔΑΛΗ ΕΜΜ. ΜΑΡΙΑ

DCIM101MEDIADJI_0004.JPG