Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Τελικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων (ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων)

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Τελικός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων (ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων)

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ειδικότητα : ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

πατήστε παρακάτω για τον πίνακα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ – 3 ΩΡΕΣ

.