Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (04.07.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σύγκλησης 17ης/2023 (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 17η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 4η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  • Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που περισυνελέγησαν από το Δήμο Σίφνου

 

 

Η πρόσκληση εκδίδεται με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, λόγω του μεγάλου αριθμού ζώων που περισυνελέγησαν και της αδυναμίας παραμονής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα στη δημοτική εγκατάσταση.

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

-Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας

-Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

.