Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προσκλήσεις – Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (15.03.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης 6ης/2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (αρ. πρωτ.: 1231/10.03.2023) Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (24.02.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής Τηλέφωνο: 2284033077 – 6980975820 e-mail: mayor@sifnos.gr Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (αρ. πρωτ.: 922/20.02.2023) σύγκλησης 4ης/2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Σας […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – διά ζώσης & μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (17.02.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σύγκλησης 3ης /2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (Αρ. πρωτ.: 799/13.02.2023) Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 3η τακτική -διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (04.02.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σύγκλησης 2ης /2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου     Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (28.01.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Για 1η/2023 συνεδρίαση (ειδική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου   Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (16.12.2022)

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12-10-2020), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και ειδικότερα του άρθρου 78: “Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (10.12.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Για συνεδρίαση (32η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου   Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: –κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο –κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος –κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος –κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης – (δια ζώσης) – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (06.12.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Για συνεδρίαση (31η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου   Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: –κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο –κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος –κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος –κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική […]
Μάθε περισσότερα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19-11-2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Για συνεδρίαση (30η/2022, τακτική, διά ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου   Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: –κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο –κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος –κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος –κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική […]
Μάθε περισσότερα
wcag