Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (03.07.2023)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σύγκλησης 16ης/2023 (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 16η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄/09.07.2022) και της υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Επικύρωση του πρακτικού της από 06.2023 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στο Βαθύ για την τοποθέτηση από τους ενδιαφερομένους ομπρελών και ξαπλώστρων, μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 3511/20.06.2023 σχετική διακήρυξη
    (ΑΔΑ: 6ΛΜΠΩ1Τ-ΨΝΦ)

 

Η πρόσκληση εκδίδεται με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, διότι αφορά σε διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

-Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας

-Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

.