Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (4.05.2023)

                                                                                                                                               

                 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                               

                                                                      ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η    (4.05.2023)

 

 

ΘΕΜΑ

 

                                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΕΚΤΑΚΤΟ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου, ως συνδικαιούχου φορέα, στην πρόταση S.T.E.R.N.A. (Strengthen – Engage – Raise awareNess – Activate)  στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022».

81
1 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Π.Σ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

82
2 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Α.Ι.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

83
3 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Α.Ι.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

84
4 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Γ.Γ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

85
5 Έγκριση ή μη   πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Π.Ε.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

86
6 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Μ.Α.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

87
7 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Σ.Δ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

88
8 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Τ.Μ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

89
9 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Τ.Π.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

90
10 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Λ.Κ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

91
11 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της  κας Α.Ε.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

92
12 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Β.Ν.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

93
13 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της  κας Ν.Φ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

94
14 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Λ.Ε.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

95
15 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Α.Κ.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

96
16 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Π.Ε.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

97
17 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση της κας Σ.Π.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

98
18 Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής  Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση-ένσταση του κ. Ζ.Χ.Π.

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

99
19 Έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2022 της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου

Εγκρίνεται  ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός έτους 2022 της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου.

100
20 Έγκριση του προϋπολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023

Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023.

101
21 Υποβολή αιτήματος για καταβολή της επιχορήγησης στην Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή της επιχορήγησης στην Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου.

102
22 Έγκριση της δυνατότητας μείωσης τροφείων στον παιδικό σταθμό Σίφνου σε περίπτωση που φοιτούν αδέρφια

Εγκρίνεται ομόφωνα η μείωση τροφείων στον παιδικό σταθμό Σίφνου σε περίπτωση που φοιτούν αδέρφια.

103
23 Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ.: 1812/5.4.2023 πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων οχημάτων

Εγκρίνεται ομόφωνα το υπ’ αρ. πρωτ.: 1812/5.4.2023 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων οχημάτων.

104
24 Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης για αγώνα μοτοσικλετών

Το ΔΣ:

ομόφωνα

Παραχωρεί  το δικαίωμα χρήσης στην περιοχή Φράγμα Καμαρών  για τις ανάγκες του αγώνα μοτοσυκλετών (TRIAL) του  Αθλητικού Σωματείου – μοτοσυκλετιστές Λουτρακίου Περαχώρας, που θα πραγματοποιηθεί στη Σίφνο το Σάββατο 13/05/2023 και την Κυριακή 14/05/2023 με υπεύθυνο της διοργάνωσης τον κ.Ατσόνιο Γεώργιο.

κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης του ποσού  των 2000,00 ευρώ για τη κάλυψη της δαπάνης της φιλοξενία των αθλητών του Αγώνα και την τεχνική υποστήριξη.

105
25 Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής.

106

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 Χρυσίνης Νικόλαος

.