Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (01.03.2023)

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. πρωτ.: 1001/24.02.2023)
Σας προσκαλώ σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 και το άρθρο 78 του ν.4954/2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας, την 1η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:
-Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr, μέχρι την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (email: f.hrysou@sifnos.gr), μέχρι την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
.