Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

Τηλέφωνο: 2284033707
Εmail: limeniko@sifnos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα ανακοίνωση και για τον καλύτερο προγραμματισμό των μεταφορών χύδην αδρανών και συσκευασμένων υλικών, σας υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η με αριθμ. πρωτ.: 2131.1/900/2022 απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου με θέμα: «Φορτοεκφόρτωση χύδην αδρανών υλικών και συσκευασμένων υλικών, που μεταφέρονται με Φ/Γ πλοία στο λιμένα Καμαρών Ν. Σίφνου» (ΦΕΚ 1320/τ. Β’/ 12-08-2022), σύμφωνα με την οποία: «Η φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών πλοίων στον λιμένα Καμαρών Ν. Σίφνου χύδην αδρανών υλικών (χαλίκι, άμμος, κ.λπ.), καθώς και συσκευασμένων υλικών οικοδομών (τσιμέντο, τούβλα κ.λπ.) επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, εκτός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.»

Σίφνος, 09 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Φωτογραφία: Νίκος Κάλφας

.