Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική – μικτή  συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (06.02.2023)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική – μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (2η Συνεδρίαση) στις 6.02.2023 

Σας προσκαλώ σε  δημόσια τακτική, μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022,  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας,  στις 6   Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο έτους 2023

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ.Γεωργούλης)

 

  1. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ για την διαχείριση των υπολειμμάτων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Φραντζής)
  2. Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Σίφνου για τη μελέτη και το έργο «Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αρτεμώνα Σίφνου»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
  3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλος του Δήμου Σίφνου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων μετά το υπ΄αρ. 2131.14/52/12.01.2023 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
  4. Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
  5. Σχετικά με την αρ.πρ. 6541/25.11.22 επιστολή του κ. Σεβαστού Κανακάρη προς τον Δήμο Σίφνου  με θέμα την υπόθεση κατάτμησης  οικοπέδου περιφερικά της πλατείας του Αρτεμώνα και τη σχετική παραχώρηση στο Δήμο, χώρων ως κοινόχρηστων δημοτικών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής Θεόδωρος Πολενάκης)
  6. Σχετικά με την αίτηση του κ. Ναρλή Αντώνιου για κλάδεμα δέντρου που βρίσκεται στην είσοδο της ιδιοκτησίας του στο Κάτω Πετάλι Σίφνου, ύστερα από την υπ΄αρ. 2/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
  7. Σχετικά με την αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κουλούρη για χορήγηση άδειας κοπής δύο ευκάλυπτων στην περιοχή «Αϊ Σώστη» Κάτω Πετάλι Σίφνου, ύστερα από την υπ΄αρ. 5/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr,  μέχρι το Σάββατο 4/02/2023  και ώρα  11:00 π.μ.,  για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (email: f.hrysou@sifnos.gr), μέχρι το Σάββατο 4/02/2023  και ώρα  11:00π.μ.

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                             Χρυσίνης Νικόλαος

.