Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (04.02.2023)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σύγκλησης 2ης /2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που θα διεξαχθεί την του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

 

  • Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2023

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Κοινοποίηση:

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

-Πρόεδρο Κοινότητας Απολλωνίας

-Πρόεδρο Κοινότητας Αρτεμώνα

-Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος

-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 

                                                                                  

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.