Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική – μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (28.01.2023)  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική – μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (1η Συνεδρίαση) στις 28.01.2023  

Σας προσκαλώ σε  δημόσια τακτική, μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022,  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο Στενό της Απολλωνίας,  στις 28    Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα  15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το έτος 2023

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Απόστολος Διαμαντής)

  1. Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμιακών διαθέσιμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.67325-16.09.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Ferrien Messe 2023 στην Αυστρία για την καλύτερη προβολή/προώθηση του project «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος  Χρυσίνης)
  3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 96/2022 απόφασης του ΔΣ που αφορά στην παραχώρηση χώρου αποθηκών στο υπόγειο του Δημοτικού Σχολείου στα Φυρρόγια, ύστερα από το 5.12.2022 σχετικό αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος  Χρυσίνης)
  4. Σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου της Απολλωνίας στο δημοτικό χώρο στάθμευσης «Μαρούσα», ύστερα από την υπ΄αρ. 1/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr,  μέχρι την Παρασκευή 27/01/2023  και ώρα  11:00 π.μ.,  για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (email: f.hrysou@sifnos.gr), μέχρι την Παρασκευή 27/01/2022  και ώρα  11:00π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

.