Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση -σε δημόσια τακτική, μικτή – Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.12.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική – μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23η Συνεδρίαση) στις 13.12.2022  

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική, μικτή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη» στην Απολλωνία,  στις  13 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  • Κατάθεση απόψεων για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Περιοχής NATURA 2000 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr,  μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2022  και ώρα  11:00 π.μ.,  για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες παρακαλούνται  να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη. Για να δηλώσουν τον τρόπο συμμετοχής τους καλούνται να επικοινωνήσουν  με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2284033030) μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα  11:00 π.μ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

.