Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΩΝΑ (18.10.2022)

                                                    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Για συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου

Π  ρ  ο  ς

  1. κ. Κορακή Αντώνιο του Ελευθερίου, Σύμβουλο
  2. κ. Βενιό Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο
  3. κ. Φουτουλάκη Αικατερίνη του Νικολάου, Σύμβουλο
  4. κ. Κορακή Κυρήκο του Αντωνίου, Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αρτεμώνα στις 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου σχετικά με το Ψήφισμα του Δήμου Σίφνου που αφορά τον εκλιπόντα γιατρό Θωμά Π. Γοζαδίνο. (Υπ΄αριθ. πρωτ. 3110/09-06-2022 Ψήφισμα του Δήμου Σίφνου).
  2. Εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου σχετικά με το Ψήφισμα του Δήμου Σίφνου που αφορά την εκλιπούσα Μαρία Παππού- Ευγενίδη. (Υπ΄αριθ. πρωτ. 5337/30-09-2022 Ψήφισμα του Δήμου Σίφνου).
  3. Αίτηση της αλλοδαπού υπηκόου Patrizia Guglielmo αιτουμένης πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα αγοράς ακινήτου από τον Δήμο Σίφνου (Κοινότητα Αρτεμώνα). (Υπ΄αριθ. πρωτ. 4721/29-08-2022 Δήμου Σίφνου).-

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

                                                                Τ Σ Ι Π Η Σ  ΘΩΜΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

κ. Δήμαρχο Σίφνου

κ. Πρόεδρο Δημοτικού

Συμβουλίου Σίφνου

 

 

 

 

.