Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Προσκλήσεις – Τοπική Κοινότητα Αρτεμώνα

Πρόσκληση συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συμβουλίου Κοινότητας Αρτεμώνα (04.05.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11-03-2020), σας προσκαλώ την  4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σε τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα […]
Μάθε περισσότερα

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμώνα

                                                           Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Για συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου                                                   Π  ρ  ο  ς κ. Κορακή Αντώνιο του Ελευθερίου, Σύμβουλο κ. Βενιό Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο κ. Φουτουλάκη Αικατερίνη του Νικολάου, Σύμβουλο κ. Κορακή Κηρύκο του Αντωνίου, Σύμβουλο Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιηθεί στο […]
Μάθε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (08.10.2019)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αρτεμώνα, στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αίτηση κ. Ατσόνιου Μιχαήλ για χορήγηση άδειας διέλευσης αγωγού νερού στην περιοχή Τρουλάκι Αίτηση κας Μιχαλίτση Αρχοντούλας για αυθαίρετες ενέργειες στη Χερρόνησο. […]
Μάθε περισσότερα
wcag