Κατηγορία: Προσκλήσεις

Προσκλήσεις, Τοπική Κοινότητα Αρτεμώνα

Πρόσκληση συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συμβουλίου Κοινότητας Αρτεμώνα (04.05.2020) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11-03-2020), σας προσκαλώ την  4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00,…

Προσκλήσεις, Τοπική Κοινότητα Αρτεμώνα

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμώνα 

                                                           Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Για συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Σίφνου                                                   Π  ρ  ο  ς κ. Κορακή Αντώνιο του Ελευθερίου, Σύμβουλο κ. Βενιό Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο κ. Φουτουλάκη Αικατερίνη του Νικολάου, Σύμβουλο κ. Κορακή Κηρύκο του…

Προσκλήσεις, Τοπική Κοινότητα Αρτεμώνα

Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (08.10.2019) 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αρτεμώνα, στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αίτηση κ. Ατσόνιου Μιχαήλ για χορήγηση άδειας διέλευσης αγωγού νερού στην περιοχή…