Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (07.09.2022)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 17η τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  7 Σεπτεμβρίου 2022

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, σας προσκαλώ στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη έως τις 10:00 π.μ., σε τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την υπ’ αρ. 151/2022 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΖ8Ω1Τ-Ρ7Η) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την υπ’ αρ. 161/2022 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ε6ΞΚΩ1Τ-012) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ