Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (02.08.2022)     

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (15η Συνεδρίαση) στις

2.08.2022     

 

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν.4954/2022,  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στο Δημοτικό Κτήριο στο στενό της Απολλωνίας,  στις  2 Αυγούστου   2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Παροχή γνώμης του ΔΣ για το Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής-Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2023 και για το Σχέδιο Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2023 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
  3. Λήψη απόφασης ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα ΠΔΕ του Δήμου Σίφνου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  4. Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
  5. Σχετικά με το από 20.07.2022 αίτημα εισόδου στο λιμάνι επαγγελματικών οχημάτων κάτω των 11 θέσεων (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  6. Σχετικά με την παραχώρηση αποθήκης του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου στην ΕΦΑΚΥΚ για φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων μέχρι την επέκταση και επισκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάστρου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Λεμπέσης)

  1. Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/595/25.2022 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη θέση «Χώνη» Δήμου Σίφνου, ύστερα από την υπάρ. 16/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

(ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email: f.hrysou@sifnos.gr,  μέχρι τη Δευτέρα  1.08.2022   και ώρα    11:00 π.μ.,  για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2284033030), μέχρι τη Δευτέρα    και ώρα  11:00π.μ.

 

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

                                                      ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

.