Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26.07.2022)

                                                                                                                                           

                                           ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                      

                                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                                                                  14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   (26.07.2022  )                                                                                         

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Λήψη απόφασης για μεταφορά και διαμόρφωση νέου χώρου αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ»  

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταφορά και διαμόρφωση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο Δημοτικό Κτήριο στο στενό της Απολλωνίας και συγκεκριμένα στο πρώτο όροφο, που  θα ονομαστεί αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», σύμφωνα  με το από 17/10/2010 ψήφισμα του Δ.Σ και την υπ’ αρ. 73/2021 (Α.Δ.Α. ΨΦΔΡΩ1Τ-Π55) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  90

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.