Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26.07.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14Η τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  26 Ιουλίου 2022

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, σας προσκαλώ στις 26  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη  έως τις 10:00 π.μ., σε τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για μεταφορά και διαμόρφωση νέου χώρου αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ»   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)

 

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

.