Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.07.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/09-07-2022

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: “Υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.” Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ α) η υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023, για τις παρακάτω κενές και μη δεσμευμένες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του ΟΕΥ του Δ.Λ.Τ. Σίφνου: Μία (1) θέση Δ.Ε. Διοικητικού και Μία (1) θέση Υ.Ε. Εργατών καθαριότητας β) Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τις θέσεις αυτές. γ) Η δαπάνη που θα προκύψει για την καταβολή της μισθοδοσίας και των αναλογούντων εισφορών και κρατήσεων του προσωπικού που θα προσληφθεί, θα προβλεφθεί σε σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σίφνου έτους 2023 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. 125
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2: “Αίτηση του κ. Ποδότα Γεωργίου για ανύψωση σημείου της προβλήτας στο λιμένα Καμαρών, με έξοδα της εταιρείας SEAJETS”” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα το θέμα, προκειμένου το ΔΛΤ Σίφνου να λάβει την άποψη της Hellenic Seaways, πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ, επί του θέματος, καθώς το πλοίο αυτό δένει στην ίδια πλευρά του μόλου που δένει και το TERAJET. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου για την αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ανωτέρω εταιρεία. 126
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3: “Εισήγηση προς το ΛΣ Σίφνου και το Λιμεναρχείο Μήλου για έκδοση κανονισμού σχετικά με την ταχύτητα εισόδου των ταχύπλοων επιβατηγών πλοίων στον όρμο του λιμένα Καμαρών.” Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ προς το ΛΣ Σίφνου και το Λιμεναρχείο Μήλου, την έκδοση κανονισμού για μείωση της ταχύτητας των ταχύπλοων επιβατηγών πλοίων πριν την είσοδό τους στον όρμο Καμαρών, ώστε να μειωθεί το μέγεθος του κυματισμού (απόνερων), για τους παρακάτω λόγους: α) λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: 10708/08-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η οποία παρατάθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.: 4798/30-05-2022 απόφαση του ιδίου, β) λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης, καθίζησης της προβλήτας και των φθορών που έχουν υποστεί οι δημοτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια περιοχή της Πέρα Πάντας Καμαρών γ) λόγω της επικείμενης λειτουργίας θαλάσσιας παιδικής χαράς στο λιμάνι των Καμαρών και δ) προκειμένου να προστατευτούν οι παράκτιες επιχειρήσεις και οι λουόμενοι που κάνουν χρήση, της με γαλάζια σημαία παραλίας των Καμαρών.” 127
ΘΕΜΑ 1: “Έγκριση παράτασης σύμβασης ορκωτών σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 5898/30-06-2022 αίτημα της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παράταση της με αρ. πρωτ.: 1014/15-12-2020 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών” και του ΔΛΤ Σίφνου, μέχρι και τις 30/09/2022. 128
ΘΕΜΑ 2: “Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων), η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για τη 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022. 129
ΘΕΜΑ 3: “Λήψη απόφασης σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε καταστηματάρχες κατά το έτος 2021.” Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:

α) Συμψηφίζεται με τα τέλη χρήσης παραλιακών χώρων για το έτος 2022, το ποσό του προστίμου που επεβλήθη σε καταστηματάρχες κατά τον έλεγχο της λιμενικής αρχής που διεξήχθη στις περιοχές Καμάρες, Πλατύ Γιαλό και Φάρο Σίφνου τον Ιούνιο του 2021, με την προϋπόθεση ότι είχαν καταθέσει την αίτηση παραχώρησης χώρου στις ανωτέρω περιοχές, πριν την ημερομηνία ελέγχου τους.

β) Η διαδικασία για το συμψηφισμό ορίζεται ως εξής: ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και καταθέτει στο ΔΛΤ Σίφνου ειδική αίτηση την οποία μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία του ΔΛΤ, προσκομίζοντας ταυτόχρονα το αποδεικτικό του προστίμου που του επεβλήθη καθώς και την αντίστοιχη απόδειξη εξόφλησής του. Ο συμψηφισμός θα γίνει μετά από την έγκριση της αίτησής του από το ΔΣ του ΔΛΤ Σίφνου.

130
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρησή της με διακριτικό τίτλο “MARA HATZINI”.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2022, συνολικού εμβαδού 34,10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για τοποθέτηση ενός μπαούλου και ενός τραπεζιού, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, αντί του ετησίου ανταλλάγματος 23€/τμ. 131
ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση επιπλέον χώρου στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την επιχείρησή του με διακριτικό τίτλο “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ”.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης επιπλέον χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου, για το έτος 2022, συνολικού εμβαδού 20τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου, αντί του ετησίου ανταλλάγματος 25€/τμ 132
ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Cinquebani Fabio για ακύρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: 689/2022 άδειας παραχώρησης χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου καθώς και της υπ’ αρ. πρωτ.: 466/11-05-2022 αίτησής του για παραχώρηση χώρου, λόγω κόστους.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η ακύρωση της υπ’ αρ. 689/2022 άδειας παραχώρησης χώρου, καθώς και της υπ’ αρ. πρωτ.: 466/11-05-2022 αίτησής του για παραχώρηση χώρου καθώς δε θα γίνει χρήση του παραχωρούμενου χώρου. 133

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.