Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – σε κατεπείγουσα διά περιφοράς – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (11.07.2022)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Για συνεδρίαση (15η/2022, κατεπείγουσα, διά περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (με αρ. πρωτ.: 39167/2-6-2022),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνεδρίαση, ως την  11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:00, για την έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σίφνου για το έτος 2023 (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24-06-2022 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

Η ανάγκη άμεσης λήψης της απόφασης συνίσταται στο γεγονός ότι το αίτημα του Δήμου μας προς το Υπουργείο πρέπει να υποβληθεί ως τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

.