Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (26-06-2022)

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ   

                          ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                       

 (  26-06-2022)  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 

                                                                  

 

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RACE 2022  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RACE 2022

74
2ο Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Εγκρίνεται ομόφωνα το  Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

75

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.