Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (22.06.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τις άδειες ελλιμενισμού στο Φάρο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/22-06-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση σε συζήτηση της αίτησης αναστολής με αρ. κατάθεσης δικογράφου εδ76/29-04-2022, ενώπιον του ΣτΕ στις 29-06-2022. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ 111
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2: Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθερίου (ΕΛ. ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 114τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 145/02-02-2022) Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 114τμ (εκ των οποίων τα 42,75τμ είναι ξύλινο deck), σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό,  στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση ξύλινου πατώματος, τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 112
ΘΕΜΑ 1: Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Φάρος Σίφνου. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 51,50τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 113
ΘΕΜΑ 2: Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΣΥΡΜΑ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 118,87τμ (εκ των οποίων τα 22,93τμ είναι ξύλινο deck), σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και πανιού σκίασης, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 114
ΘΕΜΑ 3: Αίτηση του κου Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “AMANDA BOAT – SIFNOS CRUISES”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 9τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου. για τοποθέτηση ομπρέλας, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 115
ΘΕΜΑ 4: Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (NIVA OE)  για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “NIVA SEA PARK” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  η παραχώρηση 9τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την κατασκευή απλού ξύλινου σκελετού (κιόσκι) άνευ στεγάστρου (με πανί σκίασης) σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική περιγραφή, που θα χρησιμοποιηθεί ως εκδοτήριο εισιτηρίων και ως χώρος φύλαξης σωσιβίων της εγκατάστασης,έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 116
ΘΕΜΑ 5: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Α ΛΑ ΜΕΡ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου, για την τοποθέτηση ομπρέλας, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 117
ΘΕΜΑ 6: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “BLOOMARINE”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου, για την τοποθέτηση ομπρέλας, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 118
ΘΕΜΑ 7: Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στο Φάρο Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΛΥΧΝΟΣ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 83,70τμ,  σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 119
ΘΕΜΑ 8: Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών Α) στον Πλατύ Γιαλό, Β) στις Καμάρες και Γ) στο Φάρο Σίφνου. Α1) Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση των κ.κ. Μαρτζούκου Μιχαήλ και Cinquebani Fabio για επαναφορά των σκαφών τους στις παλιές θέσεις και τα σκάφη τους θα μετακινηθούν στις θέσεις που ορίζονται από την 89/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΥΑΟΡΙΦ-ΑΝΔ) απόφαση του ΔΛΤ Σίφνου. Α2) Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού: Βενάκης Μικόλαος “ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ”, “ΧΑΡΜΟΝΙ” ΘΕΣΗ 31 – Λουρέζος Νικόλαος “ΑΠΝΟΙΑ”, ΘΕΣΗ 44 -Κακάκης Νικόλαος “ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΤΑΣ” ΘΕΣΗ 52. Α3) Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση του κ. Παπαπαύλου καθώς α) το σκάφος δεν είναι επαγγελματικό και β) η αίτηση κατατέθηκε καθυστερημένα και καθώς οι θέσεις έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω υδατοδρομίου, υπάρχει έλλειψη θέσεων.

Β) Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στις Καμάρες, στις θέσεις που είχαν τα προηγούμενα χρόνια:  Λιβανού Ευγενία-Αγάθη  “ΕΒΑΛΤΗ”, Βαζακόπουλος Αναστάσιος “ΜΠΑΛΑΓΚΑΝ”, Σεϊμανίδης Παναγιώτης “ΠΑΜΕ ΝΤΟΛΥ”.

Γ) Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στο Φάρο:  Φέκκας Αχιλλέας “ΝΗΣΩ”, Φέκκας Αχιλλέας “ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ”, Χριστοδουλάκης Ιωάννης “ΝΑΦΑΝΚΙΚΟΤΕΣ”, Θεολόγος Μιχαήλ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, Κουτρούλης Κωνσταντίνος “ΣΤΙΓΚΡΕΪ”.

120
ΘΕΜΑ 9: Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στην Ψάθη Κιμώλου. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στη Ψάθη Κιμώλου, στις θέσεις που έχει υποδείξει το Λ.Σ Κιμώλου: Σάρδης Χαράλαμπος “ΚΟΡΑΛΙΑ”, Μαθιουδάκης Σταύρος “ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ”. 121

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.