Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – κατεπείγουσα διά περιφοράς – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.06.2022)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 11Η κατεπείγουσα  (διά περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  9 Ιουνίου  2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ στις 9 Ιουνίου  2022, ημέρα Πέμπτη έως τις 10:30 π.μ., σε κατεπείγουσα  (διά περιφοράς) συνεδρίαση με θέμα:

 

  • Έκδοση ψηφίσματος, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ιατρού Θωμά Γοζαδίνου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

.