Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (23.05.2022)

.12.121
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/23-05-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

Το 13ο θέμα συζητήθηκε πρώτο. Στον πίνακα που ακολουθεί τα θέματα εμφανίζονται με τη σειρά που αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 237,92τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 427/04-05-2022) (εξ αναβολής). Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ καθώς ο ζητούμενος χώρος περιλαμβάνει χώρο έμπροσθεν ακινήτου του δημοσίου που παραχωρείται με άλλη διαδικασία. Ο τρίτος χώρος δεν είναι συνεχόμενος του χώρου της προβολής του καταστήματος. 90
ΘΕΜΑ 2: “Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση χώρου 57,46τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 453/09-05-2022). ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 57,46τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 91
ΘΕΜΑ 3: “Αίτηση του κ. Καμπουράκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου  76,74τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 76,74τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 92
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση του κ. Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου 9τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 466/11-05-2022). ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου να προσκομίσει τοπογραφικό. 93
ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 119,84τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 470/11-05-2022). ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ α) η παραχώρηση χώρου 119,84τμ (εκ των οποίων τα 22,95τμ θα είναι με ξύλινο δάπεδο), σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων) και β) η οριοθέτηση του χώρου με πασσάλους σε ύψος 0,70μ από το έδαφος και σχοινί μήκους 18μ, αρχής από την παραλία προς το κατάστημα με την απαραίτητη προστασία, για το διαχωρισμό με τα γειτονικά καταστήματα. 94
ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση χώρου 104τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου.” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 104τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 95
ΘΕΜΑ 7: “Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση χώρου 44,20τμ στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 477/13-05-2022).” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 44,20τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 96
ΘΕΜΑ 8: “Αίτηση του κ.Dotta Ivan για Α. χορήγηση αντιγράφου πρακτικών και Β. παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της εταιρείας “DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ”, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση 2 τραπεζιών (Α.Π: 478/13-05-2022). “ Α. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου να διερευνηθεί αν ο ζητούμενος χώρος βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα αρμοδιότητας του ΔΛΤ, καθώς στο υποβληθέν τοπογραφικό φαίνεται να είναι εκτός αυτής. Στην περίπτωση που είναι εντός, θα ζητηθεί η γνώμη του ΛΣ Σίφνου και το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση των πρακτικών του 16ου θέματος “Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24τμ + 11,54τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 180/09-02-2022)”, της 8ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου, στις 10/05/2022. 97
ΘΕΜΑ 9: “Αίτηση του κ. Καλόγηρου Σπυρίδωνος για παραχώρηση χώρου 81,14τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 482/13-05-2022).” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 81,14τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 98
ΘΕΜΑ 10: “Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση επιπλέον χώρου 6τμ στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου (Α.Π: 490/16-05-2022).” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση επιπλέον χώρου 6τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 99
ΘΕΜΑ 11: “Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για παραχώρηση χώρου 184,70τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου. (Α.Π: 489/16-05-2022).” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 184,70τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 100
ΘΕΜΑ 12: “Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών δικύκλου για delivery (Α.Π: 488/16-05-2022).” ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η κατ’ εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών, του δικύκλου με αρ, κυκλοφορίας ΒΜΝ995 για delivery. 101
ΘΕΜΑ 13: “Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022, Α. στο λιμένα Καμαρών Σίφνου και Β. στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού Σίφνου.” Α. ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στο λιμάνι των Καμαρών: -ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ “ΓΟΡΓΟΝΑ” -ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΓΑΡΜΠΗΣ” -CATTAUI ASLAN-BASIL “ΖΑΡΙΦΑ” -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ “ΡΕΜΠΕΛΟΣ” -ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “PRINCESS SOFIA” -ΚΑΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” -ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ “ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ” -ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ” -ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ “ΜΕΡΟΠΗ” -ΚΟΣΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΦΛΩΣΠΥ” -ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ “ΑΛΚΥΟΝΙΣ”.

Β1. ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω θέσεις ελλιμενισμού από 01/01/2022 έως 31/12/2022 (ετήσια διάρκεια) στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού: -ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “MAGNAMAGICA”, “ΙΡΙΣ”, BLUE MAGIC” ΘΕΣΗ 43 (ΜΙΑ ΘΕΣΗ). -ΖΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΕΛΕΓΙΩ” ΘΕΣΗ 69. -ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΕΠΕ “ΣΕΡΑΛ” ΘΕΣΗ 41. -ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ “ΚΑΧΡΙ” ΘΕΣΗ 45. -CINQUEBANI FABIO “ΑΜΑΝΤΑ” ΘΕΣΗ 33. -ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΕΤΖΙΑΝ ΜΑΡΒΕΛ” ΘΕΣΗ 29. -ΑΧΤΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ “ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΘΥΤΑΙ” ΘΕΣΗ 22. -ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ “ΜΑΡΙΑ” ΘΕΣΗ 11. -ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΔΕΛΦΙΝΙ” ΘΕΣΗ 66. -ΒΑΡΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ENVY” ΘΕΣΗ 25. -ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ “ΜΑΧΙ ΜΑΧΙ” ΘΕΣΗ 60. -ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ “ΣΠΙΘΑ” ΘΕΣΗ 64. -ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΟΕ “ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ”, “WET DREAM”, “ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ” ΘΕΣΕΙΣ 2 & 4 (ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ). -ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΝΙΕΛΜΑ” ΘΕΣΗ 26. -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ “ΑΘΩΣ” ΘΕΣΗ 30. -ΚΑΡΑΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ” ΘΕΣΗ 17. -ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΚΑΤΕΡΙΝΑ” ΘΕΣΗ 58. -ΠΟΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ” ΘΕΣΗ 46. -ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ “ΕΡΑΤΩ” ΘΕΣΗ 54. -ΓΑΛΕΙΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΠΗΓΗ” ΘΕΣΗ 47. -ΛΕΜΟΝΗΣ ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ “ΜΑΡΙΑ” ΘΕΣΗ 9. -ΜΕΞΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ “ΑΚΟΣ” ΘΕΣΗ 21. ΠΑΡΑΜΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ “ΑΓΓΕΛΙΚΗ” ΘΕΣΗ 51. -ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ” ΘΕΣΗ 68. -ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΔΟΥΚΑΣ “ΤΖΙ ΔΥΟ” ΘΕΣΗ 63. -ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ “ΑΙΓΕΑΣ” ΘΕΣΗ 32. -ΒΕΝΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ “ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ” ΘΕΣΗ 70. -ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ “Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ” ΘΕΣΗ 7. -ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” ΘΕΣΗ 55. -ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” ΘΕΣΗ 16. -ΦΡΑΖΕΣΚΑΡΟΣ ΔΗΜΤΗΡΙΟΣ “ΚΑΤΕΡΙΝΑ” ΘΕΣΗ 49 -ΦΕΚΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ “ΘΕΤΙΣ”, “ΔΙΩΝΗ”, “ΑΧΙΛΛΕΥΣ”, “ΓΛΑΥΚΗ” ΘΕΣΕΙΣ 39 & 67 (ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ). -ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” ΘΕΣΗ 65. -ΣΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ” ΘΕΣΗ 8. -ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ” ΘΕΣΗ 10. -ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ALMA” ΘΕΣΗ 24. -ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ “ΚΥΠΡΙΑΝΗ” ΘΕΣΗ 56. -ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ “ΙΡΙΔΑ” ΘΕΣΗ 13. -ΔΙΑΡΕΜΕ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ “ΤΥΝΑ” ΘΕΣΗ 28. -ΠΡΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΚΑΠΝΙΣΗΣ” ΘΕΣΗ 20. -ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΑΡΤΕΜΙΣ”, “ΜΟΣΧΟΥΛΑ”, “ΕΡΓΙΝΑ”, “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ” ΘΕΣΕΙΣ 1 & 3 (ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ). -ΒΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑ” ΘΕΣΗ 19. -ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΜΑΡΙΑ” ΘΕΣΗ 12. -ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΤΙΝΟΣ 3” ΘΕΣΗ 5. -ΑΡΓΥΡΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΝΕΠΑ) “ΜΥΡΙΑΝΑ” ΘΕΣΗ 42. -ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ “ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” ΘΕΣΗ 71. -ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ LABOURGUINE “ΦΙΟΝΑ” ΘΕΣΗ 27. -ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ “ΖΩΗ” ΘΕΣΗ 53. -ΛΟΥΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΖΟΚΑ” ΘΕΣΗ 48. -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ “ΛΙΑ” ΘΕΣΗ 15. -ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ “ΑΝ ΜΙΜΟ” ΘΕΣΗ 23. -ΝΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΑΛΕΞ” ΘΕΣΗ 18. -ΚΟΝΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ “ΣΙΤΣΙΛΙΑ” ΘΕΣΗ 62. -ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΦΛΩΡΑ” ΘΕΣΗ 57. -ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΦΕΛΟΥΚΑ” ΘΕΣΗ 59. -ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” ΘΕΣΗ 14. -ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΤΑΤΟΟ” ΘΕΣΗ 61. -ΛΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ “ΦΛΑΙΝΓΚ ΚΑΡΠΕΤ Ι” ΘΕΣΗ 40.

Β2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ λόγω έλλειψης θέσεων οι παρακάτω αιτήσεις: -ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΔΗ ΔΑΦΝΗ “ΤΟΣΤ”. -MENESGUEN MARC “SAILOR”. -ΓΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ “ΕΛΜΙΝΑ”. -ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ “ΦΩΤΕΙΝΗ”. -ΛΟΥΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΑΠΝΟΙΑ”. -ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ “ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΤΑΣ”. -ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ “ΝΟΟΥ ΧΑΟΥ ΙΙ”. -ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “ΜΑΡΒΙ”. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ “ΝΕΦΕΛΗ”.

Γ. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το εξής: οι άδειες ελλιμενισμού ετήσιας διάρκειας, θα χρεωθούν ως εξάμηνης διάρκειας.

89
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.