Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Έκδοση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

.23.4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκδοση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου, προέβη στη λήψη κανονιστικής
απόφασης σχετικά με την φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι των Καμαρών για το
έτος 2022.
Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Αρ. απόφασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Σίφνου 33/2022 (Α.Δ.Α.: ΡΛΙΘΟΡΙΦ-8Μ2):
Αποφασίζεται η απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών στο λιμένα Καμαρών Σίφνου, από
01/06/2022 έως 15/06/2022 και από 26/06/2022 έως 30/09/2022 με αυστηρή τήρηση του ωραρίου
κοινής ησυχίας. Επιπλέον ο παραλήπτης των αδρανών υλικών ευθύνεται για την τήρηση
καθαριότητας του μόλου και των δρόμων του λιμανιού από τους οποίους διέρχεται.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης 33/2022 έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας (τηλ. επικ.: 2284360329,
2284033707 / e-mail: limeniko@sifnos.gr).

Σίφνος, 19.05.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤ Σίφνου

Ο Πρόεδρος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

.