Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (11.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/11-05-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ζερβού Απόστολου (Α. ΖΕΡΒΟΣ Μ.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 217/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση καρεκλών και ομπρελών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 59
ΘΕΜΑ 2: “Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 36τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 218/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 36τμ σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για τραπεζοκαθίσματα, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 60
ΘΕΜΑ 3: “Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΙΑΝΟ ANDREA Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 70τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 219/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 122τμ (εκ παραδρομής είχε γραφτεί στο θέμα της πρόσκλησης 70τμ) στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 61
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση της κας Pilla Loretta για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 18τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 220/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 18τμ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζιών εστιατορίου, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 62
ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 42τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 221/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 62τμ (εκ παραδρομής είχε γραφτεί στο θέμα της πρόσκλησης 42τμ) στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 63
ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A.) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 223/18-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση καναπέδων, πολυθρονών, και τραπεζιών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 64
ΘΕΜΑ 7: “Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 118,71τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 228/22-02-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 65
ΘΕΜΑ 8: “Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,45τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 254/24-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,45τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 66
ΘΕΜΑ 9: “Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 278/15-03-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση ξύλινης εξέδρας, πανιού σκίασης και τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 67
ΘΕΜΑ 10: “Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 43,50τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 301/24-03-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 43,50τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την τοποθέτηση των προϊόντων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 68
ΘΕΜΑ 11: “Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 318/29-03-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 69
ΘΕΜΑ 12: “Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 38τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 319/30-03-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 38τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 70
ΘΕΜΑ 13: “Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 389τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 329/31-03-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 389τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 71
ΘΕΜΑ 14: “Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24,90τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 330/31-03-2022)” Το θέμα αποσύρθηκε λόγω ακύρωσης του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο. 72
ΘΕΜΑ 15: “Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 83,70τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 332/31-03-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 73
ΘΕΜΑ 16: “Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 354/07-04-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 74
ΘΕΜΑ 17: “Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ O.E) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 355/07-04-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 75
ΘΕΜΑ 18: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 54,33τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 357/07-04-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 54,33τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 76
ΘΕΜΑ 19: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 100τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 358/07-04-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 100τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 77
ΘΕΜΑ 20: “Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 80τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 369/11-04-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 80τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, εκ των οποίων τα 30τμ είναι ξύλινο δάπεδο, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 78
ΘΕΜΑ 21: “Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 251,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 375/11-04-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 251,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 79
ΘΕΜΑ 22: “Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 34,10τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 419/29-04-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (συμπληρωματικά δικ/κά) 80
ΘΕΜΑ 23: “Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 9τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 424/03-05-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 81
ΘΕΜΑ 24: “Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 237,92τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 427/04-05-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 82
ΘΕΜΑ 25: “Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 51,50τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 439/05-05-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 83
ΘΕΜΑ 26: “Αίτηση του κ. Ορφανού Πέτρου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 105/28-01-2022)” ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ομόφωνα η αίτηση καθώς η παραχώρηση μόνιμης θέσης στάθμευσης παραπλεύρως της γλίστρας ιδίως τους θερινούς μήνες, δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Ψάθης. 84

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 

.