Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (10.05.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/10-05-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. “Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας OPTIMUM VALUE” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η καταβολή του ποσού των είκοσι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (20.296,00€) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “OPTIMUM VALUE A.E ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” 32
ΘΕΜΑ 2: “Λήψη απόφασης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι των Καμαρών για το έτος 2022.” Αποφασίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ η απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών στο λιμένα Καμαρών Σίφνου, από 01/06/2022 έως 15/06/2022 και από 26/06/2022 έως 30/09/2022 με αυστηρή τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας. Επιπλέον ο παραλήπτης των αδρανών υλικών ευθύνεται για την τήρηση καθαριότητας του μόλου και των δρόμων του λιμανιού από τους οποίους διέρχεται. 33
ΘΕΜΑ 3: “Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο μικρό λιμένα και στον κεντρικό λιμένα της Ψάθης Κιμώλου στις 17/05 και 24/05, για την ταινία “Greece”.” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα της “GREEN OLIVE FILMS” για άδεια κινηματογράφησης για την ταινία “GREECE”, στις παρακάτω ημερομηνίες και χώρους: 17 & 24/5 Μικρός λιμένας στη Ψάθη. Στον παραπάνω χώρο θα βρίσκονται ελλιμενισμένα και δύο σκάφη για τις σκηνογραφικές ανάγκες. 24/5 Κεντρικός Λιμένας Ψάθης. Διαδρομή με αυτοκίνητο.

Η ανωτέρω έγκριση δεσμεύεται με όρους που αναφέρονται στην απόφαση

34
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 52τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 46/20-01-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 35
ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθερίου (ΕΛ. ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 114τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 145/02-02-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 36
ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 154/03-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ, (πλέον των νόμιμων κρατήσεων). 37
ΘΕΜΑ 7: “Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,30τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 155/03-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,30τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 38
ΘΕΜΑ 8: “Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλλας (Ι. ΚΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 103,30τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 156/03-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 103,30τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 39
ΘΕΜΑ 9: “Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 110τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 158/04-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 110τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 40
ΘΕΜΑ 10: “Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 168/09-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την τοποθέτηση ομπρέλας με τραπέζι και καρέκλες, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 41
ΘΕΜΑ 11: “Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 169/09-02-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 42
ΘΕΜΑ 12: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 197,70τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 172/09-02-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 43
ΘΕΜΑ 13: “Αίτηση του κ. Ζαμπέλη Χρύσου Πέτρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 99τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 175/09-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 99τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, μαξιλάρια πουφ και τραπεζάκια, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 44
ΘΕΜΑ 14: “Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 177/09-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την τοποθέτηση κινητών υπαίθριων προθηκών και εκθετηρίων – stands και ενός τραπεζιού με δύο καθίσματα, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 45
ΘΕΜΑ 15: “Αίτηση της κας Μενεγάκη Παρασκευής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 179/09-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 46
ΘΕΜΑ 16: “Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24τμ + 11,54τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 180/09-02-2022)” α) Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24τμ (περικλείεται από τα γράμματα ΒΓΔΕΒ στο υποβληθέν τοπογραφικό), στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).

β) Απορρίπτεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης επιπλέον χώρου 11,54τμ (περικλείεται από τα γράμματα ΑΒΕΖΑ στο υποβληθέν τοπογραφικό) καθώς δεν ισχύουν πλέον τα περιοριστικά μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, στους χώρους των καταστημάτων.

47
ΘΕΜΑ 17: “Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 30,55τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 182/09-02-2022” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 30,55τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για χρήση ειδών περιπτέρου σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 48
ΘΕΜΑ 18: “Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας (Σ. ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 94τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 184/09-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 94τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 49
ΘΕΜΑ 19: “Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 67τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 201/15-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 67τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 50
ΘΕΜΑ 20: “Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 277,35τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ” (Α.Π: 203/15-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 277,35τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών καθώς και την οριοθέτηση του χώρου της με πασσάλους σε ύψος 0,70μ από το έδαφος και σχοινί μήκους 16μ, αρχής από την παραλία προς το κατάστημα, με την απαραίτητη προστασία, για το διαχωρισμό με τα γειτονικά καταστήματα, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 51
ΘΕΜΑ 21: “Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 127,50τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ ΒΑΥ” (Α.Π: 204/15-02-2022)” Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου 127,50τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ ΒΑΥ”, καθώς ο ζητούμενος χώρος περιέχει και χώρο εκτός της προβολής του κτιρίου. 52
ΘΕΜΑ 22: “Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 260,65τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 205/15-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 260,65τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 53
ΘΕΜΑ 23: “Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 12τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, (Α.Π: 207/15-02-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (συμπληρωματικά δικ/κά) 54
ΘΕΜΑ 24: “Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου, (Α.Π: 209/15-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την τοποθέτηση ενός τραπεζιού και μιας ομπρέλας, έναντι του ποσού των 100€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 55
ΘΕΜΑ 25: “Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 29τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 212/16-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 29τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 56
ΘΕΜΑ 26: “Αίτηση του κ. Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 41τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 214/16-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 41τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 57
ΘΕΜΑ 27: “Αίτηση του κ. Ποδότα Συμεών για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 71,70τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 215/16-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 71,70τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 

.