Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.05.2022)

18

                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ        ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

                                                               ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  

                                                          8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ( 13.05.2022 )                                                                                          

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίνεται η 1η  (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 57/2022 (Α.Δ.Α: ΨΘΘΚΩ1Τ-ΤΓΣ) απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Αρνητικά ψήφισε την Αναμόρφωση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ραφελέτος Ιωάννης, χωρίς να καταθέσει αντιπρόταση.

  48

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.