Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση παραλιακών χώρων λιμένα Καμαρών και Πλατύ Γιαλού Σίφνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Σίφνος, 29-04-2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                          Αρ. πρωτ.: -418-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

Ταχ. δ/νση: Απολλωνία 84003 Σίφνος

Τηλ: 2284360329

email: limeniko@sifnos.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκμίσθωση παραλιακών χώρων λιμένα Καμαρών και Πλατύ Γιαλού Σίφνου

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (ΔΛΤ) Σίφνου προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία (ΑΔΑ: 6ΣΚ7ΟΡΙΦ-ΟΑΘ) προκειμένου να προβεί στην εκμίσθωση για τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών, των κάτωθι χώρων: ΘΕΣΗ Α στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου, έκτασης 250,00 τ.μ. (5μ Χ 50μ), ΘΕΣΗ Β στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου, έκτασης 250,00 τ.μ. (5μ Χ 50μ), ΘΕΣΗ Γ στη χερσαία ζώνη Πλατύ Γιαλού Σίφνου, έκτασης 200,00 τ.μ. (8μ Χ 25μ), ΘΕΣΗ Δ στη χερσαία ζώνη Πλατύ Γιαλού Σίφνου, έκτασης 200,00 τ.μ. (10μ Χ 20μ), όπως ακριβώς φαίνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΣΚ7ΟΡΙΦ-ΟΑΘ). Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση καθενός από τους παραπάνω χώρους, ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) ετησίως, πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ 3%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του ΔΛΤ Σίφνου, στην Απολλωνία Σίφνου, στις 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία του ΔΛΤ Σίφνου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:59 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους της δημοπρασίας από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos.sifnos.gr/category/limeniko-tameio και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 – 15.00 από τα Γραφεία του ΔΛΤ Σίφνου στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας Σίφνου.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Σίφνου

 

Απόστολος Διαμαντής

 

.