Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (31.03.2022)

TOYRISTIKH7

Σίφνος, 30.03.2022

                                                                                                                        Αριθ. πρωτ.: -1560-

                                                                                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (10η/2022, κατεπείγουσα) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  4. κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  6. κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 31η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη,  ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λόγω του COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 63Α΄/2022)

  1. Έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίμου για τη ρίψη λυμάτων στο κέντρο της Απολλωνίας και τις πολλαπλές σοβαρές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης   

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

 

 

.