Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (28.02.2022)

wcag

                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

                                                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                                   ( 28.02.2022 )   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η                                                                                                                     

ΘΕΜΑ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ  ΘΕΜΑ Σχετικά με τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στην περιοχή του Βαθιού Σίφνου, στη θέση Φιδιές

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να γίνει ανάθεση σε μηχανικό για τη διερεύνηση των τεχνικών θεμάτων σχετικά με τη διάνοιξη της οδού πρόσβασης στη θέση Φιδιές και αν χρειαστεί, σε νομικό  για τη διερεύνηση των νομικών θεμάτων.

 

 

4

       1o Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας (εξ αναβολής)

Ορίζονται ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου ως το τέλος της δημοτικής θητείας , οι:

-κ.Διαμαντής Απόστολος, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, ως Πρόεδρος,

-κα Λεμπέση Ειρήνη, δημότισσα Σίφνου, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ.Αθυμαρίτη Αντώνιο, εκπρόσωπο του Αλιευτικού Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόλαος»,

-κ.Καλόγηρος  Ανδρέας, δημότη Σίφνου, με αναπληρωτή του τον κ. Συνοδινό Θαλή, δημοτικό σύμβουλο  Σίφνου,

-κ.Παναγιώτης  Ζαχαράκης , Λιμενοσταθμάρχης  Σίφνου, Υποπλοίαρχος Λ.Σ, με αναπληρωτή τον κ.Καρακουλάκη Αναστάσιο Λιμενοσταθμάρχη Κιμώλου, Σημαιοφόρο Λ.Σ.,

 -κ.Σάρδης  Παναγιώτης (Τάκης), Αντιδήμαρχος Κιμώλου, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Σάρδη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο Κιμώλου,

-κ.Γαλανός  Εμμανουήλ, δημότης Κιμώλου, με αναπληρωματικό μέλος την κα Μουστάκα Ειρήνη-Μαρία, δημοτική σύμβουλο Κιμώλου,

-κα Λογοθέτη Ροζάννα, δημοτική σύμβουλος  Κιμώλου, με αναπληρωματικό μέλος τον κ.Βεντούρη Ιάκωβο, επίσης δημοτικό σύμβουλο Κιμώλου,

-κ.Πολενάκης  Θεόδωρος, δημοτικός  σύμβουλος  Σίφνου, με αναπληρωτή  τον κ. Ραφελέτο Ιωάννη, επίσης δημοτικό σύμβουλο Σίφνου,

-κ.Λιβιεράτος Αγαμέμνονας, δημότης Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ.Συνοδινό Στέλιο, σύμβουλο της Κοινότητας Απολλωνίας.

5
       2o Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με θέμα το νερό (εξ αναβολής)

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου στην έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με θέμα το νερό με το ποσό των 9.500€. Ο Δήμος θα πάρει ως αντίδωρο το 15% της συνολικής ποσότητας των αντιτύπων.

6
       3ο Έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΥΜΕ  και του Δήμου Σίφνου για το έργο: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» και ορισμός  του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Το ΔΣ ομόφωνα:

Εγκρίνει τους  όρους  της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠΥΜΕ  και του Δήμου Σίφνου για το έργο: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» ,

– Ορίζει ως τακτικό μέλος στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.Νικόλαο Κορακή, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.Ζαννή Παλαιό.

7
       4ο Εισήγηση της Κοινότητας Απολλωνίας και της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με την Κύρωση Τμήματος Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων των Οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου»

Εγκρίνεται ομόφωνα η έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες αναρτήσεις και δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α 60/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την εγκύκλιο 12/2012, με αριθ. πρωτ. 31168/21-06-2012, του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: Β4ΛΑ0-ΔΩ8), σχετικά με την Κύρωση Τμήματος Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων των Οικισμών «Καμάρες» και «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Σίφνου στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και την υπ΄αρ. 1/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.

8
       5ο Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό ως δημοτικού του δρόμου που συνδέει τον οικισμό «Καμάρες» της Κοινότητας Απολλωνίας με τον οικισμό της  Αγίας Μαρίνας της Κοινότητας Αρτεμώνα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου»

Εγκρίνεται ομόφωνα ο χαρακτηρισμός ως δημοτικού του δρόμου που συνδέει τον οικισμό «Καμάρες» της Κοινότητας Απολλωνίας με τον οικισμό της  Αγίας Μαρίνας της Κοινότητας Αρτεμώνα στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και την υπ΄αρ. 34/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα.

9
       6ο Σχετικά με τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Σίφνου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

Εγκρίνεται ομόφωνα η αποχώρηση του Δήμου Σίφνου από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

10
       7ο Έκδοση απόφασης: α) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και του απολογισμού χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 154/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ω2ΣΟΟΡΙΦ-52Γ) και την υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, β) για την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 156/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΟΡΙΦ-3Ο1) και την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Εγκρίνονται ομόφωνα: α) οι οικονομικές  καταστάσεις  χρήσης 2016 και ο  απολογισμός  χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 154/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ω2ΣΟΟΡΙΦ-52Γ) και την υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, β) οι ελεγμένες  οικονομικές  καταστάσεις  χρήσης 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 156/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΟΡΙΦ-3Ο1) και την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

11
        8ο Έκδοση απόφασης: α) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και του απολογισμού χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 155/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΨΠΚΗΟΡΙΦ-ΟΑ9) και την υπ’ αρ. 6/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, β) για την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 157/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΩΤΜΖΟΡΙΦ-ΠΣΣ) και την υπ’ αρ. 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Εγκρίνονται ομόφωνα: α) οι οικονομικές  καταστάσεις  χρήσης 2017 και ο απολογισμός  χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 155/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΨΠΚΗΟΡΙΦ-ΟΑ9) και την υπ’ αρ. 6/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, β) οι ελεγμένες  οικονομικές  καταστάσεων χρήσης 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ύστερα από την υπ’ αρ. 157/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΩΤΜΖΟΡΙΦ-ΠΣΣ) και την υπ’ αρ. 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου και αποφασίζεται η άμεση προώθηση όλων των στοιχείων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

12
        9ο Έκδοση απόφασης για την έκθεση εκτίμησης που αφορά στον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας γεωτεμαχίου της Κοινότητας Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου (στη θέση «Αγία Άννα»), μετά την υπ’ αρ. 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και τις υπ’ αρ. 174/2021 & 193/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου

Το ΔΣ αποδέχεται την έκθεση εκτίμησης που αφορά στον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας γεωτεμαχίου της Κοινότητας Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου (στη θέση «Αγία Άννα»), μετά την υπ’ αρ. 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και τις υπ’ αρ. 174/2021 & 193/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου και αποφασίζει να προχωρήσει στην τελική  διαδικασία της αγοράς του ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.

13
       10ο Σχετικά με τη διοργάνωση αγώνων σύνθεσης τραγουδιού «ΣΙΦΝΟΣ 2022» το καλοκαίρι του 2022

To ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να διερευνηθεί η δυνατότητα και οι απαιτήσεις για την διοργάνωσης αγώνων σύνθεσης τραγουδιού «ΣΙΦΝΟΣ 2022».

Στην συνέχεια το θέμα θα επανέλθει στο Δ.Σ. ως ολοκληρωμένη πρόταση για να συζητηθούν και να εγκριθούν ή μη οι οικονομικές απατήσεις και ο σχεδιασμός της διοργάνωσης.

14
       11ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την επίσκεψη ιατρικής ομάδας ομίλου ΙΑΣΩ στη Σίφνο

Εγκρίνεται ομόφωνα  η επίσκεψη της ιατρικής ομάδας ομίλου ΙΑΣΩ στη Σίφνο, που θα επισκεφθεί  το νησί μας  από την Παρασκευή 8 Απριλίου έως την Κυριακή 10 Απριλίου για την παροχή δωρεάν Ιατρικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους.

15
       12ο Έκδοση απόφασης για την ασφάλιση των ακαδημιών ποδοσφαίρου του Πανσιφναϊκού Α.Σ

Εγκρίνεται  ομόφωνα η ασφάλιση των ακαδημιών ποδοσφαίρου του Πανσιφναϊκού Α.Σ. και το θέμα παραπέμπεται στη Δήμαρχο για την έναρξη της διαδικασίας (έκδοση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφορών)

16
       13ο Λήψη απόφασης για την εκποίηση αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 021, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 5305/08.09.2021  αίτηση του κ. Βαβρίτσα Κωνσταντίνου

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εκποίηση του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 021.

17
       14ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Φωτιάδη Ιωακείμ του Αθανασίου αιτουμένου την αποκατάσταση του δρόμου και την αποκατάσταση της ροής των ομβρίων υδάτων που βρίσκονται δίπλα στην ιδιοκτησία του στην Αγία Μαρίνα Καμαρών Σίφνου, μετά την υπ’ αρ. 30/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία το θέμα να παραπεμφθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να ανατεθεί σε Τεχνικό για αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο συγκεκριμένο σημείο  και να προτείνει λύση  για τα όμβρια ύδατα και αν χρειαστεί και  σε νομικό.

18
       15ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Βενικουά Γεώργιου για αποκατάσταση και διευθέτηση του μονοπατιού που οδηγεί από το δρόμο Αρτεμώνα προς Χερρόνησο μέχρι το Φοινικίδι Σίφνου, μετά την υπ΄ αρ. 31/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία το θέμα να παραπεμφθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να ανατεθεί σε μηχανικό για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και για τα τεχνικά θέματα  που θα προκύψουν και σε νομικό για τα  διευθέτηση των νομικών θεμάτων.

19

 

                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                                                                             Χρυσίνης Νικόλαος

.