Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου: Ανανέωση θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022 (Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων μέχρι και 31.03.2022)

port g8a1fc6772 1920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία Σίφνος
Ταχ. Κώδ. : 84003
Τηλέφωνο: 2284 033707
Εmail: limeniko@sifnos.gr
Σίφνος, 16 Φεβρουαρίου 2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Σε συνέχεια της από 12/01/2022 σχετικής ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος
υποβολής αιτήσεων για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση limeniko@sifnos.gr ή στο τηλέφωνο 2284033707.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

.