Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (09.02.2022)

.23.4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/09-02-2022
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΣΙΦΝΟΣ, 14-02-2022
 
 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου που πραγματοποιήθηκε την 01/02/2022. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) το από 01/02/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας δημόσιας, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου, για τη λειτουργία υδατοδρομίου και κατακυρώνει αυτόν στην εταιρεία ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΙΚΕ, έναντι μηνιαίου ανταλλάγματος χιλίων ευρώ (1.000€) πλέον των νόμιμων κρατήσεων. 4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

.