Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Σίφνος, 18-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ. πρωτ.: -37-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. δ/νση: Απολλωνία 84003 Σίφνος
Τηλ: 2284360329
email: limeniko@sifnos.gr
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την εκμίσθωση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου
 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (ΔΛΤ) Σίφνου προκηρύσσει δημόσια, ανοικτή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία (ΑΔΑ: ΨΡΕΨΟΡΙΦ-ΜΣ4) προκειμένου να προβεί στην εκμίσθωση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλό Σίφνου. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου (3,6%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας Σίφνου, την 01/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο του ΔΛΤ Σίφνου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους της δημοπρασίας από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos.sifnos.gr/category/limeniko-tameio και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00-15.00 από το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας Σίφνου.
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Σίφνου

Απόστολος Διαμαντής