Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου: Ανανέωση θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022

port g8a1fc6772 1920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Καλούνται όσοι ιδιοκτήτες σκαφών επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους στις περιοχές του λιμένα Καμαρών Σίφνου, Πλατύ Γιαλού Σίφνου και Ψάθης Κιμώλου να υποβάλουν σχετική αίτηση για το έτος 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση limeniko@sifnos.gr . Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Αντίγραφο της άδειας του σκάφους
  • Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου του σκάφους (εφόσον απαιτείται)
  • Απόφαση χαρακτηρισμού σκάφους ως παραδοσιακού (αφορά τα παραδοσιακά χαρακτηρισμένα σκάφη)
  • Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας Δήμου Σίφνου ή Κιμώλου αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα παραχωρηθούν σε όσους έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών τα προηγούμενα έτη και είναι δημοτικά ενήμεροι. Περαιτέρω, προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους επιθυμούν θέση ελλιμενισμού για όλο το έτος.
Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 2022
 

.