Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (18.12.2021)

18

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (24η Συνεδρίαση) στις  18  Δεκεμβρίου  2021
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 18.12.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 

 1. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 176/2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου  περί καθορισμού των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 2. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 177/2021 εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου περί καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2022  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 3. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 179/2021 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) για το οικονομικό έτος 2022(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 4. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σίφνου για το έτος 2022, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα  και την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 5. Έκδοση απόφασης ύστερα από την υπ’ αρ. 180/2021 εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) για το έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 6. Υποβολή προς το Δ.Σ. της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 7. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με θέμα το νερό (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 8. Παροχή γνώμης του ΔΣ για το Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022 και για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 9. Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου, μετά την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ68710/4.11.2021 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 10. Τροποποίηση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από το έγγραφο με αρ. πρωτ.Δήμου 7317/14.12.2021 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου «Νικόλαος Προμπονάς»   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Χρυσούλα Ποδότα)
 11. Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/915/2021 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 12. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου Σίφνου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων πλοίων μετά το υπ’ αρ. 2131.14/708/2021  έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 13. Λήψη απόφασης για την ομαδική ασφάλιση των μαθητών  και μαθητριών του νησιού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής)
 14. Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 15. Λήψη απόφασης για χορήγηση γραπτών αδειοδοτήσεων  σε προσωρινές αποφάσεις του Δήμου Σίφνου  για διευκόλυνση των δημοτών του επί οικοδομικών εργασιών πρόσβασης σε δημόσιους δρόμους     (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Γεώργιος Θεοδώρου) 
 16. Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)
 17. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου Θεόδωρος Πολενάκης)
 18. Σχετικά με την αίτηση του κ. Κουλούρη Δημητρίου για τοποθέτηση φωτισμού  σε υπάρχουσα κολώνα στην περιοχή  «Μαλόγριος»  Απολλωνία Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 65/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
 19. Σχετικά με την αίτηση του κ.  Χρύσου Νικολάου για την αντιστήριξη του πρανούς που βρίσκεται στο όριο της ιδιοκτησίας του στην θέση Πλακωτό Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 68/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

 

                                                          Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

                                                      Χρυσίνης Νικόλαος

.