Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.12.2021)

2

                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ      ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                                                         

                                                                         ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η ( 9.12.2021)                                                                                              

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠOΦ.
1ο Λήψη απόφασης σχετικά με προτάσεις για μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. Έτος 2022-2023,  κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 145334/Δ4/12.11.2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αποφασίζεται ομόφωνα η κατάθεση πρότασης για μεταβολή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 145334/Δ4/12.11.2021 εγκυκλίου   του Υ.ΠΑΙ.Θ., με το αίτημα να προβλεφθεί στο ΕΠΑ.Λ Σίφνου  νέος  τομέας  Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας και νέας  ειδικότητας Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.
Το θέμα της στέγασης και η ύπαρξη κατάλληλης εργαστηριακής υποδομής είναι εξασφαλισμένο.
  176

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 

.