Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (13.09.2021) 

.jpg

 

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                               

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ     

                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η   (13.09.2021)                                                                                         

ΘΕΜΑ                                                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1o  Υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου 
Εγκρίνεται ομόφωνα να υποβληθεί το  αίτημα στον Περιφερειάρχη, ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να αναλάβει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία να εκπονήσει τις μελέτες και να δημοπρατήσει το έργο της κατασκευής γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου
128
2ο Έκδοση απόφασης περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την υπ’ αρ. 126/2021 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου για την έκτακτη μίσθωση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς πόσιμου ύδατος, μετά την υπ΄ αρ. πρωτ. 4122.77-40/1690/5.8.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  
Εγκρίνεται ομόφωνα η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την υπ’ αρ. 126/2021 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
129
3o Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021
Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Σίφνου για το Α΄ και το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021
  130
4o  Άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για την υλοποίηση του προγράμματος «Μετάλλων τόποι-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο» η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREGVA Ελλάδα Κύπρος 2014
Εγκρίνεται ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για την υλοποίηση του προγράμματος «Μετάλλων τόποι-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο»
131
5o Λήψη απόφασης για χορήγηση κωδικών ebanking της αναπληρώτριας ταμία Ψαραύτη Αικατερίνης από την Εθνική Τράπεζα
Εγκρίνεται ομόφωνα  η χορήγηση κωδικών e-banking της αναπληρώτριας ταμία Ψαραύτη Αικατερίνης από την Εθνική Τράπεζα
  132
6o Έγκριση αύξησης ωραρίου των καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σίφνου   
Το ΔΣ ομόφωνα :
Εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου σε πλήρες και των 4 καθαριστριών που προσελήφθησαν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σίφνου.
Ψηφίζει  τη διάθεση του ποσού  των 9.516,00,00 ευρώ για το τρέχον έτος σε βάρος των ΚΑ 15.6041 και 15.6054 του εγκεκριμένου    προϋπολογισμού. Το ποσό των 14.274,00 € που θα απαιτηθεί για το έτος 2022 (6 μήνες)  θα προβλεφθεί στους ΚΑ 15.6041 και 15.6054  του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου μας
133
7o Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας της Κοινότητας Αρτεμώνα για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας της Κοινότητας Αρτεμώνα για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης
134
8o Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έως το τέλος της δημοτικής θητείας 
Ορίζεται ομόφωνα η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του ΔΣ κ.Χρυσίνη Νικόλαο, ως εκπρόσωπος του Δήμου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, έως το τέλος της δημοτικής θητείας
135
9o Ενημέρωση και διατύπωση άποψης για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της οδού πρόσβασης προς Βρουλίδια
Έγινε ενημέρωση από τη Δήμαρχο και ακολούθησε συζήτηση για τα θέματα που αφορούν τη βελτίωση της οδού πρόσβασης προς Βρουλίδια
136
10o Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη των κατοίκων της Σίφνου
137
11o Τροποποίηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 7003/31.8.2021 απόφαση ορισμού Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου. Στη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου «Ν. Προμπονάς» κυρίου Θωμά Κατσουλάκη ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, ορίζεται ο κύριος Μπελιός Νικόλαος, ο οποίος ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 7003/31.8.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
138
12o Σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτου του Πάντειου Πανεπιστημίου στα Εξάμπελα
Το ΔΣ ομόφωνα:
Εγκρίνει την αναγκαιότητα της εξέτασης του τρόπου της μίσθωσης του ακινήτου του Πάντειου Πανεπιστημίου  στην περιοχή των Εξαμπέλων,
Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο κα Ναδάλη Μαρία και τη δημοτική σύμβουλο κα Βασταρδή Μαργαρίτα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
Εγκρίνει την ανάθεση της διαδικασίας σε νομικό σύμβουλο ο οποίος θα εξετάσει και το προτεινόμενο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμφωνητικό  μίσθωσης του ακινήτου
    139
13o Έκδοση απόφασης ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για δράσεις προβολής της Σίφνου εντός του έτους 2021
Εγκρίνονται ομόφωνα οι δράσεις προβολής της Σίφνου εντός του έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
    140
14o Εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού για προγραμματισμό πολιτιστικών δράσεων
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού για προγραμματισμό πολιτιστικών δράσεων
    141
15o Αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Παναγίας Κόχης για τη συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη κατασκευής νέων καθισμάτων (στασιδιών)
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία του αίτημα  της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Παναγίας Κόχης για τη συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη κατασκευής νέων καθισμάτων (στασιδιών), με το ποσό των 5200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
    142
16o Αιτήσεις για παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους (επιδότηση ενοικίου) σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 96Α΄/11.6.2021
Εγκρίνεται ομόφωνα  να γίνει καταγραφή των δικαιούχων που εμπίπτουν στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου και το θέμα να εξετασθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2022
    143
17o Τροποποίηση της υπ΄αρ. 169/2020 απόφασης του ΔΣ σχετικά με τη σύνθεση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ΄αρ. 169/2020 απόφασης του ΔΣ σχετικά με τη σύνθεση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και ορίζεται νέο μέλος ο δημοτικός σύμβουλος, εντεταλμένος σε θέματα πολιτικής προστασίας κ.Λουκής Γεώργιος, στη θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου σε θέματα πολιτικής προστασίας κ.Ζαμπέλη Δημήτριου.
    144
18o Σχετικά με τις αιτήσεις του κ. Γεώργιου Παπαπαύλου για πρόσβαση προς το ακίνητό του στη θέση «Μπαρού» μέσω του πάρκινγκ Απολλωνίας
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία :
Nα ζητηθεί από την τεχνική υπηρεσία να συνταχθεί τεχνική έκθεση ως προς την νομιμότητα του αιτήματος του κ.Παπαπαύλου.
H τεχνική υπηρεσία να γνωμοδοτήσει εάν είναι νόμιμο και ασφαλές να παραχωρηθεί πρόσβαση από το δημοτικό παρκινγκ προς την ιδιοκτησία του με κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης τότε ο κ.Παπαπαύλου θα πρέπει να παραχωρήσει τη χρήση μέρους του οικοπέδου του, για να δημιουργηθούν πέντε θέσεις στάθμευσης ως συνέχεια του δημοτικού παρκινγκ και κατόπιν το θέμα να επανέλθει στο ΔΣ για την τελική απόφαση
    145
19o Σχετικά με την αίτηση του κ. Μάμιδα Κων/νου του Ελευθερίου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος μπροστά από την οικία του στη θέση «Άγιος Μερκούριος» στον Αρτεμώνα Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 21/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Μάμιδα Κων/νου του Ελευθερίου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος μπροστά από την οικία του στη θέση «Άγιος Μερκούριος» στον Αρτεμώνα Σίφνου, σύμφωνα με  την υπ΄αρ. 21/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Τα έξοδα της τοποθέτησης θα βαρύνουν τον αιτούντα
    146
20o Σχετικά με την αίτηση του  κ.Βενιού Γεώργιου του Γρηγορίου για επισκευή του πλακόστρωτου δρόμου μπροστά από το κατάστημά του, μετά και την υπ΄αρ. 22/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
Εγκρίνεται ομόφωνα η υπ΄αρ. 22/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να γίνει η αποκατάσταση του πλακόστρωτου εμβαδού περίπου 8 τ.μ. μπροστά από το κατάστημα του κ.Βενιού Γεώργιου, το φθινόπωρο με την κατασκευή των αγωγών ύδρευσης
    147
21o Σχετικά με την αίτηση – αίτημα του κ. Θεοδώρου Γεώργιου του Νικολάου για αποκατάσταση και συντήρηση του μονοπατιού από Άγιο Λουκά έως Άγιος Σώστη Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 23/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα  
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στην Τεχνική Υπηρεσία και στις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται  για το έργο της  αποκατάστασης και ανάδειξης  του μονοπατιού από Άγιο Λουκά έως Άγιος Σώστη Σίφνου
    148

                                                                                                        
 

                                                                                                           Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου

                                                                                                      Χρυσίνης Νικόλαος

.