Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (16.09.2021)

.12.121
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/16-09-2021
ΣΙΦΝΟΣ, 20-09-2021
 
 
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. επί σχετικού αιτήματος, για την τροποποίηση της σειράς των θεμάτων της υπ’ αρ. πρωτ. 889/10-09-2021 πρόσκλησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμαρχος Κιμώλου κ. Κωνσταντίνος Βεντούρης στα θέματα που αφορούσαν στην Κίμωλο, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4.
Στον πίνακα που ακολουθεί, τα θέματα παρουσιάζονται με τη σειρά που αναφέρονταν στην πρόσκληση.

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ: Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων  περιοχών ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων για το έτος 2022. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ οι: Λεμπέση Ειρήνη (τακτικό μέλος) και Πολενάκης Θεόδωρος (αναπληρωματικό μέλος) 133
ΘΕΜΑ 1: Αίτηση του κου Βαμβακάρη Ευάγγελου για παραχώρηση χώρου 7τμ στην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση ομπρέλας και ερμαρίου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Το θέμα αποσύρεται μετά από το με αρ. πρωτ.: 892/14-09-2021 έγγραφο του κ. Βαμβακάρη για ακύρωση της αίτησής του. 145
ΘΕΜΑ 2: Αίτηση της κας Μαγκανιώτη Γεωργίας για παραχώρηση χώρου 4,60τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση οικίσκου εκδοτηρίου εισιτηρίων  (Αρ.Πρωτ.: 311/28-04-2021) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χώρου 5,20τμ (εκ παραδρομής γράφτηκε στην πρόσκληση 4,60τμ) στην Ψάθη Κιμώλου στο χώρο μεταξύ του βράχου και του υπόστεγου σύμφωνα με το τοπογραφικό που προσκόμισε ο κ. Βεντούρης Κων/νος. 146
ΘΕΜΑ 3: Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ) για παραχώρηση χώρου 12τμ στην Ψάθη Κιμώλου για  παρκάρισμα αυτοκινήτων – μοτοσικλετών της εταιρείας  (Αρ.Πρωτ.: 297/21-04-2021) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση του ζητούμενου χώρου στην Ψάθη Κιμώλου 147
ΘΕΜΑ 4: Αίτηση του κου Βεντούρη Απόστολου για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών της 8ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων), η χορήγηση αντιγράφων της 8ης συνέλευσης για συγκεκριμένο θέμα. 148
ΘΕΜΑ 5: Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας (Ι.ΚΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ) για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4706/2020. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ο συμψηφισμός του ποσού της μείωσης, με τις οφειλές για το 2021. 134
ΘΕΜΑ 6: Αίτηση του κου Πρόκου Σταματίου για άδεια πάρκινγκ ΙΧ στο μόλο Φάρου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση άδειας πάρκινγκ στο μόλο Φάρου 135
ΘΕΜΑ 7: Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση χώρου 33τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 284/16-04-2021) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος και επιπλέον είναι ο χώρος της σήμανσης (πινακίδες κ.λπ) που απαιτείται για τη βράβευση της παραλίας των Καμαρών με τη Γαλάζια Σημαία. 136
ΘΕΜΑ 8: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2021. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου ο.ε 2021 137
ΘΕΜΑ 9: Λήψη απόφασης σχετικά με συμψηφισμό οικονομικού ανταλλάγματος σε καταστηματάρχες που έχουν καταβάλει το αντάλλαγμα για το 2021 και δικαιούνται μείωση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ο συμψηφισμός του ποσού της μείωσης ανταλλάγματος, με τις οφειλές τους για το έτος 2022, στους καταστηματάρχες που έχουν καταβάλει ολόκληρο το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2021 και δικαιούνται μείωση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. 138
ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταστηματαρχών για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. Η μείωση κατά 50% του καθορισμένου ανταλλάγματος:
Α) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ για τις επιχειρήσεις: ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΟΧΥΛΙ”), ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,  KRASON MAGDALENA, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΕΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΒΑΛΑΜΒΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ, Β) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ για την επιχείρηση ΠΡΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ (ακυρώνεται ταυτόχρονα η άδεια χρήσης του επιπλέον χώρου που της είχε χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021, λόγω μη χρήσης του από την επιχείρησή της)
Γ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ για την επιχείρηση ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (για την επιχείρηση με τις ξαπλώστρες)
139
ΘΕΜΑ 11: Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου, χωρίς αντάλλαγμα, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) για την επιχείρηση DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Ε, εν αναμονή της απάντησης από την Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου σχετικά με την 17/2021 κανονιστική απόφαση του ΔΛΤ Σίφνου.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ για την επιχείρηση ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ λόγω περιορισμένου ελεύθερου χώρου.
140
 
ΘΕΜΑ 12: Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού στον Πλατύ Γιαλό, στις Καμάρες και στην Ψάθη Κιμώλου.
Για το Αλιευτικό Καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού:
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση για τις αιτήσεις των: ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για τα σκάφη “ΜΑΝGO”, “WET DREAM” και “ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ”, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα σκάφη “ΜΟΣΧΟΥΛΑ” και “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ” και ΓΟΥΝΑΡΗ ΗΛΙΑ για το σκάφος “KNOW HOW II” προκειμένου να προγραμματιστεί συζήτηση με όλους τους επαγγελματίες για τον συνολικό επανακαθορισμό θέσεων
Για τις Καμάρες:.
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ οι αιτήσεις των: ΚΑΡΑΒΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το σκάφος “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” και ΣΕΪΜΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το σκάφος“ΠΑΜΕ ΝΤΟΛΥ”, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις που ήδη έχουν.
Για την Ψάθη Κιμώλου:
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ οι αιτήσεις των: ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ για το σκάφος “ΕΛΕΝΗ”, ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για το σκάφος “ΑΝΕΜΟΣ”, ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για το σκάφος “ΦΛΩΡΑ”, ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ για το σκάφος “ΕΙΡΗΝΗ”, Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΟΕ για το σκάφος “ΧΡΙΣΤΙΝΑ” και ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το σκάφος “ΚΟΥΑΛΕ” σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν καθοριστεί με το υπ’ αρ. πρωτ. 3113.1/262/2021 έγγραφο του ΛΣ Κιμώλου.
141
ΘΕΜΑ 13: Αίτηση της κας Βλαχάκη Ελένη για χορήγηση αντιγράφου πρακτικών της 10ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση των πρακτικών για συγκεκριμένο θέμα. 142
ΘΕΜΑ 14: Ορισμός μελών επιτροπής εξουδετέρωσης ναυαγίων ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Για τη Σίφνο: Διαμαντής Απόστολος (τακτικό μέλος) και Καλόγηρος Ανδρέας (αναπληρωματικό μέλος)
Για την Κίμωλο: Σάρδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος) και Τσακάλης Ηλίας (αναπληρωματικό μέλος)
143
ΘΕΜΑ 15: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της σχετικής με την έκθεση ελέγχου από την Αρχή Διαφάνειας υπόθεσης. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) 144

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Απόστολος Διαμαντής

 
 

.