Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σίφνου: Έλεγχος – Καταγραφή θέσεων ελλιμενισμού 2021

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμό 21/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩΙΡΟΡΙΦ-ΒΣΞ) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου εγκρίθηκαν οι μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού των
σκαφών στον Πλατύ Γιαλό, στις Καμάρες και στην Ψάθη Κιμώλου. Στους όρους ελλιμενισμού που
αναγράφονται στο έντυπο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:
• Δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς στις θέσεις γι’ αυτό και παραχωρούνται κάθε χρόνο. Διευκρινίζεται
ότι οι παραχωρούμενες θέσεις δεν επιτρέπεται να παραχωρούνται σ’ άλλο πρόσωπο.

• Οι θέσεις ΔΕΝ μεταβιβάζονται με την πώληση του σκάφους και το Δ.Λ.Τ. Σίφνου πρέπει να ενημερώνεται
για οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς κατά τη διάρκεια του έτους.

Τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο του ελέγχου των ως άνω όρων ελλιμενισμού, θα γίνει και η αντιστοίχιση
των εγκεκριμένων θέσεων με τα σκάφη που έχουν ελλιμενισθεί σε αυτές. Όσοι έχουν παραχωρήσει τις θέσεις τους σε κατόχους άλλων σκαφών θα υποστούν κυρώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ