Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (21-07-2021)

.jpg
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/21-07-2021
ΣΙΦΝΟΣ, 25-07-2021
 
 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ:  Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση χώρου 340τμ στην περιοχή Λαζάρου στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 395/20-05-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση 340τμ εκ των οποίων τα 240τμ είναι ξύλινο deck, στην περιοχή Λαζάρου στον Πλατύ Γιαλό, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών. 104
ΘΕΜΑ 1: Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθέριου (ΕΛ.ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ.ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 110,28τμ (τα 69,90τμ είναι ξύλινο δάπεδο) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 226/31-03-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 110,28τμ (τα 69,90τμ είναι ξύλινο δάπεδο) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 105
ΘΕΜΑ 2: Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση χώρου 40,30τμ μπροστά από το κατάστημά της στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 300/22-04-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 40,30τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών 106
ΘΕΜΑ 3: Αίτηση της κας Pilla Loreta για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 490/11-06-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 18τμ (8τμ +10τμ) στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 107
ΘΕΜΑ 4: Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.πρωτ.: 531/22-06-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χώρου 31τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση εμπορεύματος. (Στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης δε συμμετείχε ο Πρόεδρος κος Διαμαντής Απόστολος λόγω κωλύματος) 108
ΘΕΜΑ 5: Αίτηση της κας Σκλάβαινα Μαρίας (Μ.ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου 192,42τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 475/08-06-2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση 192,42τμ εκ των οποίων τα 75,27τμ είναι ξύλινο δάπεδο στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και ομπρελών. 109
ΘΕΜΑ 6: Ακύρωση της ΑΑ66/2021 (ΑΔΑ ΡΟΝΜΟΡΙΦ-ΝΗ5) απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στην κα Μαγκανιώτη Ελένη στην Ψάθη Κιμώλου. ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η Α/Α 66/2021 απόφαση (ΑΔΑ ΡΟΝΜΟΡΙΦ-ΝΗ5) λόγω αναρμοδιότητας 110
ΘΕΜΑ 7: Ακύρωση της ΑΑ83/2021 (ΑΔΑ 6ΖΡΑΟΡΙΦ-8ΟΞ) απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στον κο Ορφανό Πέτρο στην Ψάθη Κιμώλου ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η Α/Α 83/2021 απόφαση (ΑΔΑ 6ΖΡΑΟΡΙΦ-8ΟΞ) λόγω αναρμοδιότητας. 111
ΘΕΜΑ 8: Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας (Ι.ΚΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου 103,30τμ στο Φάρο Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση 103,30τμ στο Φάρο Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών. 112
ΘΕΜΑ 9: Αίτηση της κας Δήμου Μαρίας για παραχώρηση χώρου 30τμ στο Φάρο Σίφνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση 30τμ στο Φάρο Σίφνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 113
ΘΕΜΑ 10: Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης-Μαρίας για παραχώρηση επιπλέον χώρου 11,84τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ως συμπλήρωση της 64/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ 9ΛΤΑΟΡΙΦ-6Μ7). ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση επιπλέον χώρου 11,84τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ως συμπλήρωση της 64/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ 9ΛΤΑΟΡΙΦ-6Μ7) 114
ΘΕΜΑ 11: Αίτηση του κου Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση επιπλέον χώρου 30,90τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ως συμπλήρωση της 97/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ Ω3ΧΔΟΡΙΦ-ΙΒΤ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση επιπλέον χώρου 30,90τμ στο Φάρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ως συμπλήρωση της 97/2021 απόφασης του ΔΛΤ). 115
ΘΕΜΑ 12: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 50τμ όπισθεν της άδειας για Θ.Μ.Α στον Πλατύ Γιαλό για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητάς του ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση χώρου 50τμ όπισθεν της άδειας για Θ.Μ.Α στον Πλατύ Γιαλό για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητάς του, για δύο χρόνια. 116
ΘΕΜΑ 13: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου 10τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 10τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας 117
ΘΕΜΑ 14: Αίτηση του κ. Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου 9τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 9τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας. 118
ΘΕΜΑ 15: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (ALAMER OE) για παραχώρηση χώρου 10τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 10τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας. 119
ΘΕΜΑ 16: Αίτηση του κου Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση επιπλέον χώρου 5τμ στον Πλατύ Γιαλό (ως συμπλήρωση της 34/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ ΩΑΤΩΟΡΙΦ-ΕΡΤ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση επιπλέον χώρου 5τμ στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ομπρέλας (ως συμπλήρωση της 34/2021 απόφασης του ΔΛΤ με ΑΔΑ ΩΑΤΩΟΡΙΦ-ΕΡΤ). 120
ΘΕΜΑ 17: Αίτηση του κου Βαμβακάρη Ευάγγελου για παραχώρηση χώρου 7τμ στην Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση ομπρέλας και ερμαρίου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τοπογραφικό και γνωμοδότηση του ΛΣ Κιμώλου. 121
ΘΕΜΑ 18: Αίτηση της κας Μαντζουράνη Μελπομένης για παραχώρηση επιπλέον χώρου 150τμ στον Πλατύ Γιαλό, για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου να προσκομίσει η ενδιαφερόμενη τοπογραφικό για τον επιπλέον χώρο που ζητάει. 122
ΘΕΜΑ 19: Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταστηματαρχών για παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου, χωρίς αντάλλαγμα, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 50 τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
DOTTA IVAN ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου. Ο χώρος θα παραμείνει ελεύθερος λόγω της κανονιστικής και για λόγους ασφάλειας.
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 28,20τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
ΤΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 52τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 45τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 20τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – MIANO ANDREA O.E: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 50τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
ΜΙΑΝΟ ANDREA: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 15τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 8τμ χωρίς αντάλλαγμα, στο Φάρο, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό. (Στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης δε συμμετείχε ο Πρόεδρος κος Διαμαντής Απόστολος λόγω κωλύματος)
ΠΡΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 13,5τμ χωρίς αντάλλαγμα, στον Πλατύ Γιαλό, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ ΟΕ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου 30,90τμ χωρίς αντάλλαγμα, στο Φάρο, σύμφωνα με το προσκομισθέν τοπογραφικό.
123
ΘΕΜΑ 20: Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλας (Ι.ΚΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ) για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4706/2020. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου να ερωτηθεί ο λογιστής του ΔΛΤ αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η μείωση καθώς έχει κλείσει η χρήση 2020. 124
ΘΕΜΑ 21: Λήψη απόφασης για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ έκπτωση 50% για το έτος 2021, σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί μείωση, πλην της επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ ΟΕ στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση πρόσθετου χώρου χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4811/26-06-2021. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις επιχειρήσεις: ΚΑΚΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ Πλατύ Γιαλός, ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πλατύ Γιαλός, ΒΕΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καμάρες, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Πλατύ Γιαλός, Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΟΕ Ψάθη Κιμώλου, Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΟΕ Ψάθη Κιμώλου, ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Καμάρες, ΣΑΡΔΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ψάθη Κιμώλου, ΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καμάρες, ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Καμάρες (2 επιχειρήσεις), Σ.ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε Καμάρες, PILLA LORETTA Πλατύ Γιαλός, ΛΕΜΟΝΗΣ ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ Πλατύ Γιαλός, ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Καμάρες Σίφνου, ΒΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πλατύ Γιαλός, ΚΟΜΗ ΜΑΡΙΑ Καμάρες, ΠΟΔΟΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Καμάρες, ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καμάρες, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ψάθη Κιμώλου 125
ΘΕΜΑ 22: Τροποποίηση/συμπλήρωση της ΑΑ28/2021 απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου (ΑΔΑ ΩΥΟΛΟΡΙΦ-Λ75) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ η τροποποίηση/συμπλήρωση της ΑΑ28 του ΔΛΤ Σίφνου, ως εξής:
α) Συμπληρώνεται η πρόταση: “** Η αξία ενός (1) κυβικού μέτρου νερού θα ανέρχεται στα 5,00 €”, με τη φράση: “πλέον ΦΠΑ”
β) Συμπληρώνεται η πρόταση: “** Η αξία της μίας (1) ΚWH για το ηλεκτρικό ρεύμα θα ανέρχεται στο 1,00 €”, με τη φράση: “πλέον ΦΠΑ”
γ) Διαγράφεται η πρόταση: “Ο πελάτης θα δίνει εγγύηση 10,00 € κατά την παραλαβή της κάρτας και με την επιστροφή της θα εισπράττει την εγγύηση που κατέβαλε”.
126
ΘΕΜΑ 23: Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού στις Καμάρες και στην Ψάθη Κιμώλου. ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) οι θέσεις ελλιμενισμού στο λιμάνι των Καμαρών, ως εξής: 1. ΛΙΒΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗ για το σκάφος “ΕΒΑΛΤΗ” θέση στο μικρό μόλο, 2. ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για το σκάφος “ΑΛΚΥΟΝΙΣ” θέση δίπλα στο σκάφος του κ. Χριστοδούλου, 3.CATTAUI ASLAN-BASIL για το σκάφος “ΖΑΡΙΦΑ” θέση στο μικρό μόλο.
β) οι θέσεις ελλιμενισμού στο λιμάνι της Ψάθης Κιμώλου: 1. ΚΑΝΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για το σκάφος “ΛΕΟΜΑΡ”, 2. ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το σκάφος “ΜΑΤΖΙΚ”, 3. ΣΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για το σκάφος “ΘΕΛΓΗΤΡΟ ΙΙ” και 4. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για το σκάφος “ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΙ”, σύμφωνα με τα σχέδια που προσκομίσθηκαν από το Λ.Σ Κιμώλου.
127
ΘΕΜΑ 24: Αίτηση του κου Πρόκου Σταματίου για άδεια πάρκινγκ ΙΧ στο μόλο ΦάρουΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προσδιορίσει τη θέση για την οποία αιτείται την άδεια και να αποσαφηνίσει τους λόγους που τη ζητάει. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προσδιορίσει τη θέση για την οποία αιτείται την άδεια και να αποσαφηνίσει τους λόγους που τη ζητάει. 128
ΘΕΜΑ 25: Αίτηση της κας Λογοθέτη Ροζάνας για καθαρισμό οικοπέδου στη Ψάθη Κιμώλου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου η ενδιαφερόμενη να προσκομίσει τοπογραφικό ώστε να εξακριβωθεί η αρμοδιότητα του ΔΛΤ στο συγκεκριμένο χώρο. 129
ΘΕΜΑ 26: Αίτηση του κου Βεντούρη Απόστολου για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών της 8ης συνεδρίασης του ΔΛΤ Σίφνου. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να διευκρινίσει για ποιο ή για ποια θέματα των πρακτικών θέλει αντίγραφο και εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον να του παραχωρηθούν. 130
ΘΕΜΑ 27: Αίτηση του κ. Ατσόνιου Γεωργίου σχετικά με πρόβλημα της επιχείρησής του στις Καμάρες ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ λόγω αναρμοδιότητας 131
ΘΕΜΑ 28: Γνωστοποίηση έκθεσης ελέγχου από την Αρχή Διαφάνειας. Έγινε ενημέρωση και δόθηκαν διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και δεν πάρθηκε απόφαση. 132

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Απόστολος Διαμαντής

.